Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Otevírá se další výzva pro žádosti z Fondu pomoci olomouckým dětem

Otevírá se další výzva pro žádosti z Fondu pomoci olomouckým dětem

Otevírá se další výzva pro žádosti z Fondu pomoci olomouckým dětem

20. ledna 2022 (čt)

Město vyhlašuje novou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí darů z Fondu pomoci olomouckým dětem. Vyčleněné finance pomáhají rozvoji volnočasových aktivit dětí. Slouží totiž k úhradě zájmových kroužků dětí, jejich pobytů v přírodě, lyžařských kurzů nebo školních společensko-kulturních akcí. Žádosti je možné podávat v termínu od 24. ledna do 16. února 2022.

Jde o přímou podporu dětí, která má formu účelově vázaného daru. „Snažíme se tak pomoci nízkopříjmovým rodinám dětí, které jsou žáky našich základních škol. Zároveň tím naplňujeme rovný přístup ke vzdělávání, kam samozřejmě patří i mimoškolní aktivity,“ objasnil náměstek primátora pro školství Karel Konečný.

O finanční podporu na zaplacení aktivit dětí ve volném čase se mohou ucházet zákonní zástupci nebo osoby odpovědné za výchovu žáků, kteří absolvují povinnou školní docházku s trvalým pobytem v Olomouci, nebo žáků plnících povinnou školní docházku ve školách na území města Olomouce. „Maximální výše daru pro jednoho žáka v jednom kalendářním roce může být deset tisíc korun, přičemž v jedné výzvě může být poskytnut dar maximálně do pěti tisíc korun,“ upřesnil náměstek primátora Konečný. Fond pomoci olomouckým dětem je zřízen v návaznosti na Koncepci rodinné politiky statutárního města Olomouce.

Žádosti v tomto kole výzvy je možné podávat od 24. ledna 2022 do 16. února 2022 včetně. Žádost se všemi přílohami musí být doručena datovou schránkou nebo emailem na [email protected]. Případně poštou na adresu podatelny Magistrátu města Olomouce, odbor školství, Hynaisova 10.

Přílohy

| Poslední úprava: 20. ledna 2022 (čt)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu