Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Ve volebních místnostech bude nošení respirátorů povinné

Ve volebních místnostech bude nošení respirátorů povinné

Ve volebních místnostech bude nošení respirátorů povinné

5. října 2021 (út)

V pátek a sobotu se odehrají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje, že všichni ve volební místnosti musí mít nasazenou ochranu dýchacích cest s účinností min. 94 %, tedy například respirátory s označením FFP2 nebo KN 95.

Z tohoto vládního nařízení existuje pouze několik výjimek:

  • děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku,
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu,
  • pacienti, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
  • uživatelé sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest,
  • osoby, které jsou vyzvány členem volební komise k sejmutí ochranného prostředku dýchacích cest k prokázání totožnosti.

| Poslední úprava: 5. října 2021 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu