Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Kvůli převodu bytů nájemníkům svolá město mimořádnou schůzi zastupitelstva

Kvůli převodu bytů nájemníkům svolá město mimořádnou schůzi zastupitelstva

Kvůli převodu bytů nájemníkům svolá město mimořádnou schůzi zastupitelstva

3. června 2021 (čt)

Město Olomouc pokračuje v řešení právně složitého případu převodu bytů z majetku družstev a města do vlastnictví jeho nájemníků. Významnou roli pro vyřešení případu hrají soudy a jejich rozhodování. S ohledem na složitost převodů se město rovněž obrátilo na renomovaný mezinárodní ústav, aby celou věc objektivně posoudil, zejména pokud jde o stanovení ceny obvyklé, která musí být dle zákona o obcích pro převody známa. Vedení města proto svolává na konec června mimořádnou schůzi zastupitelstva, která se bude věnovat výhradně tomuto tématu.

V celé záležitosti jde o převod bytů, které jsou dnes částečně v majetku města a částečně v majetku družstev, do rukou nájemníků. Už minulý rok město deklarovalo, že byty chce nájemníkům převést za podmínek, se kterými vstupovali před 20 lety do projektu výstavby. Současně ale chce, aby byly podmínky převodu v souladu se současnou legislativou a v budoucnu nenapadnutelné. Důvodem je skutečnost, že se podmínky v průběhu let výrazně změnily poté, kdy zkrachovaly původní stavební společnosti a do projektu, aby jej zachránilo, vstoupilo město a vznikla družstva. Jen díky finančnímu vstupu města byly tehdy byty dostavěny a předány k užívání nájemníkům. Postup při převodu musí být právně nezpochybnitelný i proto, že se jedná o transakci s majetkem v hodnotě přes 800 milionů korun.

K vyřešení otázky převodu majetku proto celou dobu město přistupuje zodpovědně a koncepčně, ve snaze dodržet veškeré předpisy a pravidla, a to nejen v zájmu cca 350 zájemců o převod, ale i při uvážení zájmu všech občanů města, tedy i těch, kteří si nikdy od města za zvýhodněných podmínek byt koupit nemohli. Město stále čeká na závazné rozhodnutí soudu, které určí, zda smlouvy o smlouvě budoucí, uzavřené před dvaceti lety, jsou platné či neplatné. Zatím takové rozhodnutí soud nevydal, a to ani při posledním jednání minulý týden 28. května, kdy se odvolací soud k platnosti či neplatnosti smlouvy nevyjádřil a zamítnutí žaloby na město potvrdil. Město disponuje předběžným právním názorem soudu o neplatnosti smluv, který soud uvedl v řízení týkajícím se způsobu vypořádání z ukončené smlouvy.

S ohledem na tento výsledek, jakož i veškeré související skutečnosti, aktuálně nemá statutární město Olomouc, pokud nechce čekat na nějaké soudní rozhodnutí o žalobě na plnění, jinou možnost, než postupovat v rámci již obecně známého stanoviska tří ministerstev z dubna letošního roku. V tomto stanovisku je uvedeno, že otázku platnosti či neplatnosti smlouvy o smlouvě budoucí může závazně posoudit jedině soud. Současně stanovilo pravidla pro převod v případě neplatných smluv.

Zástupci města se setkali k jednání se zástupci a delegáty nájemců bytů dne 12. května 2021 v zasedacím sále zastupitelstva města. V návaznosti na to pak na přání nájemců proběhla za účasti právního zástupce nájemníků 24. května 2021 konzultace se znaleckým ústavem Grant Thornton, který pro město zpracovává odborné posouzení této problematiky. S ohledem na tento požadavek bylo dohodnuto, že posudek bude dokončen až po tomto jednání, a to na začátku června. To zpozdilo proces přípravy podkladů, a proto nezbylo než změnit původně zamýšlený termín projednání převodů při řádné schůzi zastupitelstva 7. června 2021. Nový termín je stanoven na závěr června, předběžně dne 28. června 2021, kdy se sejde mimořádné zasedání zastupitelstva k této problematice.

| Poslední úprava: 3. června 2021 (čt)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon