Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Výzva Fondu pomoci olomouckým dětem

Výzva Fondu pomoci olomouckým dětem

Výzva Fondu pomoci olomouckým dětem

14. května 2021 (pá)

Statutární město Olomouc vyhlašuje 1. výzvu roku 2021 pro podání žádostí o podporu z Fondu pomoci olomouckým dětem. Peníze slouží jako příspěvek na mimoškolní aktivity žáků. Podstatou fondu je přímá podpora žáků z nízkopříjmových rodin. Žádosti se podávají v termínu od 17. května do 10. června 2021 (včetně).

Finanční podpora slouží žákům olomouckých základních škol k úhradě jejich volnočasových kroužků, školních společensko–kulturních akcí, pobytů na škole v přírodě nebo pobytům na lyžařském kurzu. Maximální výše daru pro jednoho žáka v jednom kalendářním roce může být 10 000 korun, přičemž v jedné výzvě může být poskytnut maximálně do 5 000 korun. Žadatelem o podporu z nadačního fondu může být zákonný zástupce žáka nebo osoba odpovědná za výchovu žáka a žadatel musí splnit kritéria pro podání žádosti dle Statutu Fondu pomoci a Výzvy.

Od založení Fondu pomoci olomouckým dětem letos uplyne již 5 let. Za jeho existence umožnila podpora mnoha žákům z nízkopříjmových rodin účastnit se vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit a být součástí kolektivu.

Přílohy

| Poslední úprava: 14. května 2021 (pá)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu