Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Nelegální trasa pro terénní kola poškodila les. Vandalské zásahy ničí životní prostředí

Nelegální trasa pro terénní kola poškodila les. Vandalské zásahy ničí životní prostředí

Nelegální trasa pro terénní kola poškodila les. Vandalské zásahy ničí životní prostředí

1. dubna 2021 (čt)

Poškození lesa v Neředíně zaznamenali zaměstnanci městské akciové společnosti Lesy města Olomouce. Zelenou plochu, známou jako Neředínský les, poškodili vandalové, když zde nepovolenými úpravami terénu i kácením vytvořili trasy pro jízdu na kolech s různými překážkami a skoky. Při této protizákonné činnosti navíc poškodili lesní porosty. V nejbližší době bude les uveden do původního stavu.

„V lese někdo kácel dřeviny, aby zde mohl postavit překážky a skoky,“ říká ředitel Lesů města Olomouce David Janásek. „Není možné, aby si takto v lese někdo počínal! Ostatním návštěvníkům lesa zde pak hrozí riziko možného střetu s cyklisty. Z pohledu lesního hospodáře nerozumím tomuto jednání, když byl ve Slavoníně vybudován kvalitní moderní Bikepark, který mohou příznivci tohoto sportu plně využívat bez negativních dopadů na les i okolí.“ Bikepark ve Slavoníně mohou lidé využívat bezplatně.

„Terénní úpravy narušují lokalitu i z pohledu ochrany a tvorby životního prostředí ve městě a ochrany přírody,“ dodává Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu. „V době, kdy je vzhledem k omezení pohybu a cestování na krajinné prvky ve městě a jejich oživení vyvíjen velký tlak způsobený množstvím v území se pohybujících lidí, jsou tyto nelegální a nezákonné zásahy devastující!“

„Společnost Lesy města Olomouce bude při řešení této situace postupovat tak, aby vzniklý stav napravila a Neředínský les vrátila do původního stavu,“ komentuje situaci primátor města Mirek Žbánek.

Jednou ze základních úkolů společnosti Lesy města Olomouce je počínat si v lese tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese a aby byly zachovány funkce lesa. Nikdo nesmí bez povolení užít lesní pozemky k jiným účelům (§11 zákona 289/1995 Sb., o lesích). Dále je z pohledu zákona o lesích návštěvník povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců (§19). Na základě § 20 zákona o lesích je mimo jiné zakázáno provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty, jakož i těžit stromy a keře nebo je poškozovat. Dále je zakázáno mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních a v neposlední řadě kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa.

Fotografie:

| Poslední úprava: 1. dubna 2021 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
dočasně neobsluhován.

Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu