Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Mimoškolní aktivity dětí je třeba podporovat i v této složité době

Mimoškolní aktivity dětí je třeba podporovat i v této složité době

Mimoškolní aktivity dětí je třeba podporovat i v této složité době

4. března 2021 (čt)

Již několik let podporuje město Olomouc prostřednictvím Fondu pomoci olomouckým dětem děti z nízkopříjmových rodin. Jejich rodičům přispívá na financování volnočasových aktivit, tak aby se děti mohly rozvíjet i mimo povinnou školní docházku. Nyní Rada města Olomouce do tohoto fondu schválila přijetí daru ve výši deseti tisíc korun od firmy Harryservis a připravuje přijetí daru ve výši pět tisíc korun od firmy Stafos – Real. Jejich příkladu může následovat kdokoli, kdo má v současné nelehké době možnost a chuť olomoucké děti podpořit.

Volnočasové kroužky, školní společensko-kulturní akce, školy v přírodě nebo lyžařské výcviky. Nic z toho se teď v klasické podobě nekoná, organizátoři dětských kroužků však, pokud to jde, hledají náhradní dálkové varianty, jak děti alespoň u nějakých činností udržet. Zejména základní umělecké školy učí své žáky on-line. „To s sebou samozřejmě nese nutnost platit školné, což v současné době může být pro některé rodiny velmi náročné,“ říká náměstek primátora Karel Konečný s tím, že fond eviduje několik žádostí o příspěvek souvisejících právě s distanční výukou některých kroužků. „Jakmile se život zase vrátí do normálu a děti budou moci svoje aktivity opět obnovit v klasické podobě, věřím, že se potřeba tyto děti podpořit znásobí. Za dary do fondu jsme proto moc rádi, bude jich jistě potřeba,“ dodává náměstek.

„Do svízelné situace se za poslední rok dostala spousta rodin. Očekáváme, že nárok na žádost o příspěvek z tohoto fondu po době covidové vznikne mnoha dalším rodinám, které dříve problémy s financováním kroužků svých dětí neměly. Rádi bychom proto apelovali na všechny, kdo v současné nelehké době mohou a mají chuť, aby olomoucké děti prostřednictvím našeho fondu podpořili,“ vyzývá k aktivitě také primátor Miroslav Žbánek.

Podpora z Fondu pomoci olomouckým dětem je určena žákům plnícím povinnou školní docházku. Žádost o příspěvek předkládá zákonný zástupce žáka, přičemž vždy musí splňovat podmínky dané statutem fondu a konkrétní výzvou. Příspěvek na jednoho žáka může v průběhu školního roku dosáhnout maximálně deseti tisíc korun.

| Poslední úprava: 4. března 2021 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
je dočasně mimo provoz.

Datová schránka ID: kazbzri
je přetížena.


IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu