Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Upozornění na platnost nového zákona o odpadech ve vztahu k úkonům stavebních úřadů a k nakládání se stavebními a demoličními odpady

Upozornění na platnost nového zákona o odpadech ve vztahu k úkonům stavebních úřadů a k nakládání se stavebními a demoličními odpady

6. ledna 2021 (st)

Sdělujeme Vám, že od 1.1.2021 je účinný zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“). Zákon stanovuje zcela nové kompetence ve vztahu k úkonům stavebních úřadů.

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů, jako dotčený orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství, vydává pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu následující:

1. stanovisko k územním plánům a regulačním plánům (v souladu s § 146, odst. 1, písm. e) zákona)

2. závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby (v souladu s § 146, odst. 3, písm. a) zákona)

3. vyjádření ke změně dokončené stavby (v souladu s § 146, odst. 3, písm. b) zákona):

  • nástavba, kterou se stavba zvyšuje,
  • přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou,
  • stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.

4. vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady (v souladu s § 146, odst. 3, písm. c) zákona)

Pro jiné úkony vedené podle stavebního zákona není správní orgán v oblasti odpadového hospodářství příslušný vydávat stanoviska, závazná stanoviska a vyjádření.

II. Nové povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech pro subjekty provádějící stavbu.

Pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem musí mít původce jejich předání do odpadového zařízení zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Tato povinnost nemá žádné přechodné ustanovení.

Pokud původce takovou smlouvu v současné době nemá, musí ji co nejdříve uzavřít, aby se vyhnul postihu v případě kontroly. V případě stavebních a demoličních odpadů to bude nezbytné vždy před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů. Tato povinnost se nevztahuje na odpady, které vznikly před účinností zákona č. 541/2020 Sb., ale bude se vztahovat na odpady z již probíhajících stavebních činností, které vzniknou po nabytí účinnosti nového zákona. I v tomto případě bude nezbytné, pokud původce takovou smlouvu nemá, v co nejrychlejším čase nakládání se vznikajícím odpadem smluvně zajistit.

| Poslední úprava: 6. ledna 2021 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu