Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Změny svozových dnů odpadu od ledna 2021

Změny svozových dnů odpadu od ledna 2021

Změny svozových dnů odpadu od ledna 2021

26. listopadu 2020 (čt)

Vzhledem k tomu, že ve městě Olomouci má velká část svážených odpadových nádob (bez ohledu na typ odpadu) dvoutýdenní frekvenci svozu, jsou občané zvyklí připravovat nádoby na svoz v režimu sudých a lichých týdnů. Rok 2020 končí 53., tedy lichým, týdnem. Z toho vyplývá, že na přelomu roku budou následovat dva liché týdny po sobě. Z tohoto důvodu dochází v lednu roku 2021 ke změně svozových dnů.

Občanům a firmám, jejichž svoz připadá na lichý týden, bude proveden v 53. týdnu roku 2020 a následně ve 2. týdnu roku 2021. Dále pak budou svozy každý sudý týden.

Občanům a firmám, jejichž svoz připadá na sudý týden, bude proveden v 52. týdnu roku 2020 a následně v 1. týdnu roku 2021. Dále pak budou svozy každý lichý týden.

Příklady:

Občan, který bydlí v ulici Hanušova na Lazcích, je zvyklý připravovat popelnici na komunální odpad na svoz v sudý čtvrtek. Poslední sudý čtvrtek v roce 2020 je 24.12.2020. V takovém případě připraví nádobu na svoz po dvou týdnech, tedy 7.1.2021 i přesto, že se jedná o 1., tedy lichý, týden. Od tohoto svozu je jeho svozovým dnem lichý čtvrtek.

Občan bydlící v ulici Nedbalova v Topolanech je zvyklý připravovat popelnici na komunální odpad na svoz v liché úterý. Poslední liché úterý v roce 2020 je 29.12.2020. Tentokrát připraví nádobu na svoz po dvou týdnech, tedy 12.1.2021 i přesto, že se jedná o 2., tedy sudý, týden. Od tohoto svozu je jeho svozovým dnem sudé úterý.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu bude rovněž upraven tak, aby se nadále střídal se svozem odpadu komunálního. Individuální svozy papíru a plastů prováděné ve čtyřtýdenní frekvenci budou rovněž upraveny do sudých týdnů.

V případě dotazů ke svozovým dnům na konkrétních adresách se občané i firmy mohou obracet na dispečink svozu odpadu TSMO – 585 700 035, nebo na email odpady@tsmo.cz Harmonogramy svozů bioodpadu, papíru a plastů z 240 litrových nádob v rodinné zástavbě jsou uvedeny v samostatných tabulkách a zveřejněny na webových stránkách města a TSMO.

| Poslední úprava: 26. listopadu 2020 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu