Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

13. listopadu 2020 (pá)

V pondělí 16. listopadu 2020 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 13. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce bude opět možné sledovat online na této stránce.

 

Otevřít video v novém okně prohlížeče.

 

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola usnesení ZMO / Žbánek
3. Majetkoprávní záležitosti / Pelikán
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic / Major
5. Rozpočtové změny roku 2020 / Bačák
6. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2021 / Bačák
7. OZV o místním poplatku ze psů na rok 2021 / Bačák
8. OZV o místním poplatku z pobytu na rok 2021 / Bačák
9. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na rok 2021 / Bačák
10. Pořízení Změny č. XII Územního plánu Olomouc / Giacintov
11. Změna č. I Regulačního plánu RP – 13 Sídliště Lazce – vydání / Giacintov
12. Změna č. IX Územního plánu Olomouc – vydání / Giacintov
13. Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky / Žbánek
14. Informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem / Feranec
15. Informace o příspěvkových organizacích (mimo školská zařízení) zřizovaných statutárním městem Olomouc / Žbánek
16. Olterm & TD Olomouc, a.s. - změna zástupce SMOl v představenstvu společnosti (materiál bude předán dodatečně) / Žbánek
17. Knihovna města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny / Konečný
18. Individuální dotace v sociální oblasti / Kolářová
19. Individuální dotace v oblasti sportu / Záleská
20. Individuální dotace v oblasti kultury / Záleská
21. Různé
22. Závěr

V souladu s § 6 odst. 6 Jednacího řádu ZMO bude v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti.

Kompletní materiály pro jednání najdete zde.

Příloha:

| Poslední úprava: 13. listopadu 2020 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu