Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Podnikatelé a příspěvek na nájemné: jak získat od města prohlášení pronajímatele? « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Podnikatelé a příspěvek na nájemné: jak získat od města prohlášení pronajímatele?

Podnikatelé a příspěvek na nájemné: jak získat od města prohlášení pronajímatele?

Podnikatelé a příspěvek na nájemné: jak získat od města prohlášení pronajímatele?

4. listopadu 2020 (st)

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“) zveřejnilo 16. října Výzvu 2 k dotačnímu programu COVID – Nájemné. Nárok na příspěvek na uhrazení nájemného budou mít všichni podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách.

K žádosti je nutné doložit „Čestné prohlášení pronajímatele COVID – Nájemné Výzva 2“. Jak mají postupovat nájemci prostor, které jsou ve vlastnictví města Olomouce. Přinášíme návod pro získání čestného prohlášení statutárním městem Olomouc (dále jen „SMOl“) jako pronajímatelem.

Obecné informace k programu COVID- Nájemné Výzva 2

Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Žadatel má nárok na podporu, pokud se jedná o nájemní, podnájemní, nebo pachtovní smlouvu. Žádosti je možné podávat od 21. 10. 2020 do 21. 1. 2021, prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020.

Bližší informace k programu COVID – Nájemné Výzva 2 naleznete na stránkách MPO.

K žádosti je nutné doložit „Čestné prohlášení pronajímatele COVID – Nájemné Výzva 2“. Toto je postup, jak získat potvrzení v případě, že pronajímatelem je město, respektive Správa nemovitostí Olomouc.

A) Smlouvy uzavřené mezi žadatelem a SMOl zastoupeném společností Správa nemovitostí Olomouc a.s. (pronajímatelem)

Žádosti o vydání čestného prohlášení pronajímatele zasílá žadatel společnosti Správa nemovitostí Olomouc a.s. nejpozději do 18. 1. 2021 v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky společnosti Správa nemovitostí Olomouc a.s. -„ts3getc“ (držitelé datových schránek) nebo prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@sno.cz (žadatelé, kteří nejsou držiteli datových schránek). K žádosti připojí žadatel vyplněné „Čestné prohlášení pronajímatele – COVID – Nájemné Výzva 2“ a kopii buď nájemní, pachtovní nebo podnájemní smlouvy. Čestné prohlášení pronajímatele opatřené zaručeným elektronickým podpisem bude žadateli zasláno zpět do datové schránky nebo na e-mailovou adresu žadatele.

B) Smlouvy uzavřené mezi žadatelem a SMOl (pronajímatelem)

Žádosti o vydání čestného prohlášení pronajímatele zasílá žadatel odboru majetkoprávnímu Magistrátu města Olomouce nejpozději do 18. 1. 2021 v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky SMOl - „kazbzri“ (držitelé datových schránek) nebo prostřednictvím e-podatelny - podatelna@olomouc.eu (žadatelé, kteří nejsou držiteli datových schránek). K žádosti připojí žadatel vyplněné „Čestné prohlášení pronajímatele – COVID – Nájemné Výzva 2“ a kopii buď nájemní, pachtovní nebo podnájemní smlouvy. Čestné prohlášení pronajímatele opatřené zaručeným elektronickým podpisem bude žadateli zasláno zpět do datové schránky nebo na e-mailovou adresu žadatele.

Případné žádosti o prominutí části nájemného hrazeného nájemci provozoven, které jsou umístěny v budovách statutárního města Olomouce a kterým bylo na základě přijatých opatření vlády ČR zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách, budou shromažďovány odborem majetkoprávním Magistrátu města Olomouce. Po skončení nouzového stavu budou žádosti předloženy k rozhodnutí orgánům města.

| Poslední úprava: 4. listopadu 2020 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu