Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Muž, který vykopal ze země Olomoucký hrad. Zemřel archeolog Vít Dohnal « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Muž, který vykopal ze země Olomoucký hrad. Zemřel archeolog Vít Dohnal

Muž, který vykopal ze země Olomoucký hrad. Zemřel archeolog Vít Dohnal

Muž, který vykopal ze země Olomoucký hrad. Zemřel archeolog Vít Dohnal

16. října 2020 (pá)

Odešel další držitel Ceny města Olomouce, významný archeolog Vít Dohnal. Ve věku 88 let zemřel 11. října 2020. Velkou část života věnoval studiu a poznání areálu katedrály svatého Václava a jejího okolí na Dómském návrší. Charakterizovat ho lze jako muže, který vykopal ze země Olomoucký hrad.

Vít Dohnal se sice narodil v Krnově, s Olomoucí je ale spjat už od studií. V roce 1951 absolvoval Slovanské gymnázium a po vynucené pauze v dělnických profesích absolvoval roku 1957 studium prehistorie a národopisu. Pracoval jako archeolog nejprve ve Zlíně (tehdy Gottwaldově), od roku 1969 našel novou pozici ve Vlastivědném muzeu Olomouc. Díky tomu se roku 1972 mohl pustit do mimořádně zajímavého úkolu, a to archeologického průzkumu Olomouckého hradu v areálu katedrály svatého Václava a jejího bezprostředního okolí na Dómském návrší. Tomuto zásadnímu tématu se věnoval až do konce své aktivní archeologické dráhy v 90. letech a napsal také několik odborných publikací.

Průzkum dómského návrší byl výjimečný tím, že Olomoucký hrad byl historikům dobře známý z historických pramenů, s výjimkou nahodilých nálezů z 19. století však scházely základní archeologické poznatky. Když bylo rozhodnuto o tom, že se tzv. Přemyslovský palác stane prohlídkovým objektem, musela nejdřív proběhnout jeho stavební úprava a také průzkum. Toho se ujal právě tento olomoucký archeolog. V následujících dekádách pak odkrýval staleté vrstvy olomoucké historie a jednotlivé objekty, které v areálu Olomouckého hradu stávaly. Průzkum hradu se stal jeho životním dílem. Není divu, že Vít Dohnal napjal veškeré síly i po změně režimu v roce 1989, kdy se v řadě jiných případů stalo, že rozběhnuté průzkumy musely z finančních důvodů náhle skončit. Inicioval tehdy vznik Nadace Olomoucký hrad, později Nadačního fondu Olomoucký hrad. Z prostředků fondu se pak mohly uskutečnit poslední čtyři z celkem šestnácti etap průzkumu. Celkově působil na tomto zásadním místě olomouckých dějin Vít Dohnal 23 let.

Výsledky tohoto Dohnalem vedeného průzkumu výrazně doplnily známou historii Olomouce, celé Moravy i středověkých českých dějin. Dnešní archeologové při své práci musí vycházet z tohoto klíčového výzkumu Víta Dohnala, byť mladší generace někdy zveřejňuje odlišné interpretace některých jeho archeologických nálezů. K zásadním důsledkům jeho práce patří například objev, že tzv. Přemyslovský palác nebyl sídlem údělných přemyslovských knížat ani metropolitní kapituly, ale šlo o biskupský palác. Ten nechal někdy před rokem 1150 vybudovat ve stylu vyspělého románského slohu výjimečný olomoucký biskup Jindřich Zdík. Vít Dohnal své objevy shrnul ve třech knihách - především je to Olomoucký hrad v raném středověku – 10. až první polovina 13. století, dále podrobná odborné monografie Olomoucký hrad v raném středověku (II). a konečně útlá, ale velmi zajímavá publikace Tři nejstarší olomoucké kostely. Olomoucký hrad v raném středověku (III). V roce 2012 jeho práci ocenilo zastupitelstvo Cenou města Olomouce za rok 2011.

Na Víta Dohnala si můžeme vzpomenout při každé procházce Arcidiecézním palácem. Zde se dnes může člověk dotknout 900 let staré historie v podobě kamenných základů románského hradu. Bez nadšeného archeologa Víta Dohnala by tyto kamenné stopy možná dosud spočívaly hluboko pod zemí.

Fotografie:

| Poslední úprava: 16. října 2020 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu