Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Ministerstvo zdravotnictví vydalo další mimořádná opatření « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Ministerstvo zdravotnictví vydalo další mimořádná opatření

Ministerstvo zdravotnictví vydalo další mimořádná opatření

Ministerstvo zdravotnictví vydalo další mimořádná opatření

25. září 2020 (pá)

Nová nařízení, která mají omezit další šíření nákazy onemocnění COVID-19, vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Nařízení se týkají především pořadatelů kulturních a sportovních akcí, ale i farmářských trhů, knihoven i provozoven stravovacích služeb.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň až do odvolání nařídilo všem poskytovatelům zdravotních služeb a hygienickým stanicím postupy k zabránění šíření epidemie onemocnění.

S účinností ode dne 24. 9. 2020 do 7. 10. 2020:

Zakazují se nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob (akce převážně ve venkovních prostorách) a 500 osob (akce převážně ve vnitřních prostorách).

Z výše uvedeného existuje výjimky pro:

  • hromadné akce ve vnitřních prostorách stavebně členěných areálů (např. veletržní areály, stadiony apod.) - max. 1000 osob ve stejný čas
  • hromadné akce ve venkovních prostorách stavebně členěných areálů - max. 2000 osob ve stejný čas.

Nařízením Ministerstva zdravotnictví jsou zakázány hromadné akce s výjimkou výstav, trhů, a jim podobných akcí s účastí přesahující ve stejný čas 50 osob koná-li se akce převážně ve venkovních prostorách a 10 osob koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorách, pokud každý účastník akce nemá určeno místo k sezení.

Omezuje se činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

  • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby platili platební kartou,
  • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.

Farmářské a venkovní trhy musí zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry a umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa.

Provozovatel knihovny musí zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím a u vstupu do knihovny musí provozovatel knihovny zajistit dezinfekční prostředek na ruce.

Divadla, kina, koncertní síně a podobné provozy musí zajistit alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel

  • v hledišti je nejvýše 1 000 diváků,
  • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry.

Provozovny stravovacích služeb – zákaz přítomnosti v provozovnách v čase mezi 22:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost. V případě prodeje přes výdejové okénko jsou zákazníci povinni dodržovat rozestupy 2 metry.

Vnitřní sportoviště – musí zajistit:

  • průběžnou dezinfekci míst, kde se klienti vyskytují,
  • rozptýlení osob v šatnách (tj. obsazovat vzdálené konce nebo skříňky ob jednu)
  • zajistit možnost dezinfekce rukou.

S účinností ode dne 25. 9. 2020 do odvolání ministerstvo zdravotnictví nařídilo všem poskytovatelům zdravotních služeb a hygienickým stanicím postupy k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID- 19, zejména pak pravidla nařízení izolace a karantény.

| Poslední úprava: 25. září 2020 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu