Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Pozor, Ministerstvo zdravotnictví vydalo seznam nových opatření! « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Pozor, Ministerstvo zdravotnictví vydalo seznam nových opatření!

Pozor, Ministerstvo zdravotnictví vydalo seznam nových opatření!

Pozor, Ministerstvo zdravotnictví vydalo seznam nových opatření!

17. září 2020 (čt)

Nová nařízení, která mají omezit další šíření onemocnění COVID-19, vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Nařízení se týkají především pořadatelů různých kulturních a společenských akcí a platí od pátku 18. září od 18 hodin. Výjimkou je nařízení, které je směřováno k laboratořím, vyšetřujícím vzorky na přítomnost nového koronaviru, které platí už od čtvrtka. Další nová nařízení se týkají různých provozoven a pravidel v nich.

Už ve čtvrtek 17. září nařídilo ministerstvo všem subjektům, provozujícím laboratoře zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2, aby vzorek vyšetřily a informovaly pacienta o výsledku vyšetření, bezodkladně, nejpozději do 48 hodin od přijetí vzorku k vyšetření, a to prostřednictvím textové zprávy na mobilní telefon nebo elektronickou poštou. 

Další početná opatření, která jsou platná až od pátku 18. září 18 hodin, zakazují nebo omezují slavnosti, představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy následovně:

Zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb; tento zákaz se ale nevztahuje na stadiony a haly, divadla, kongresové sály, veletržní prostory a mnoho dalších výjimek. Seznam výjimek najdete v příloze.

Nařízení ministerstva zakazují hromadné akce s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí, s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, pokud každý účastník akce nemá určeno místo k sezení; v případě hromadné akce podle předchozí věty, na kterou je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor hromadné akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce.

Ministerstvo zdravotnictví rovněž omezilo činnosti provozovatelů, kteří musí dodržovat konkrétní pravidla v provozovnách. V nich musí být umístěny dezinfekční prostředky, zákazníci musí dodržovat odstupy 2 metry a platit nejlépe platební kartou, provozovatel musí zajistit informační plakáty u vstupu a v provozovně, při prodeji nebaleného pečiva nesmí docházet ke shlukování osob, a prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny, v místě musí být poskytnuty bezplatně zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiná ochrana rukou. Provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry a umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa.

Pracovníci knihoven budou provádět hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím.

Další pravidla jsou stanovena na prodej oděvů a obuvi, činnost holičství a kadeřnictví, provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a pedologie, provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů, provoz provozovny stravovacích služeb, provoz ubytovacích zařízení, provoz nákupních center, provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť, a provozovny činností, při kterých je porušována integrita kůže, a sauny.

Dále se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to v prostředcích MHD, ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování; v případě budov škol a školských zařízení se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody). Zákaz má celou řadu výjimek, kterých se netýká, například dětí do dvou let věku či dětí v mateřských školách a jejich pedagogického dozoru. Přehled výjimek najdete v příloze.

Přesné znění nařízení najdete na tomto odkazu: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Přílohy

| Poslední úprava: 17. září 2020 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu