Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Olomouc představí veřejnosti strategii zeleně « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Olomouc představí veřejnosti strategii zeleně

Olomouc představí veřejnosti strategii zeleně

Olomouc představí veřejnosti strategii zeleně

6. srpna 2020 (čt)

V září se bude diskutovat o zeleni. Strategií zeleně a managementem údržby v Olomouci představí město veřejnosti. Ve středu 16. září v 17 hodin proběhne v Oranžérii ve Smetanových sadech debata s veřejností nad pořizovaným dokumentem. Napravit stav veřejných prostranství a přispět ke zlepšení životního prostředí v Olomouci si vedení města stanovilo jako jednu z priorit programového prohlášení na období 2018 – 2022.

„Pořizovaný dokument strategie zeleně má být smysluplným nástrojem pro dosažení cílů, které jsme si určili v našem programovém prohlášení a pro jeho finální podobu musíme najít podporu u veřejnosti i v zastupitelstvu,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek. „Kromě prověření systému sídelní zeleně a jeho propojenosti a návaznosti na příměstskou krajinu, chceme zlepšit údržbu zeleně ve městě, zajistit podmínky pro výsadbu stromů a vrátit Olomouci status města květin,“ popisuje význam pořizované strategie náměstek primátora pro městskou zeleň Otakar Bačák.

Rozvoj systému zeleně města je naznačený územním plánem, v němž je řešeno, které plochy bude město rozvíjet jako zeleň parkovou, případně zeleň rekreační krajiny či zeleň rekreačních nábřeží a naznačuje nejdůležitější propojení pomocí prvků liniové zeleně na příměstskou krajinu. „Dokument, který jsme zadali na podzim roku 2019, tuto koncepci z územního plánu rozpracovává ve větší podrobnosti. A mimo jiné vymezí systém ploch zeleně ve veřejném vlastnictví s vazbou na rozvojové priority a stanovení opatření, kterými bude vize naplňována,“ doplnil náměstek Bačák.

Prioritou města je rozvíjet centrální okruh historických parků, který tvoří Čechovy, Smetanovy a Bezručovy sady, včetně Botanické zahrady s rozáriem, a také prstenec dotvářející Park pod Dómem, i s částí pod letním kinem, a ASO parkem. Další prioritou je rozvíjet rekreační propojení podél řek Moravy, Mlýnského potoka a Bystřice do příměstské krajiny. V rámci systému zeleně dokument prověří i další rozvoj okrskových parků, jako je park Malého prince na Tabulovém vrchu, Park Malého Noe v ulici Západní, Řepčínský park, Park Na letné na Lazcích, Park Zikova na Nových Sadech, Park Hraniční a další rozvoj zeleně, již zrealizované například u vodní plochy Hamrys ve Slavoníně či dokončené etapě Holického lesa. Město má navíc už zpracované koncepční studie na ještě nerealizované parky jako je park U kapličky na Nových Sadech, park na ulici Lazecká, park na Dlouhé ulici na Lazcích, další etapu Holického lesa, kde budou stanoveny priority v jejich postupném rozvoji.

„Strategie zeleně a management údržby v Olomouci zároveň rozčlenění plochy městské zeleně do tříd údržby podle jejich významu, což umožní nastavit vhodný a udržitelný režim péče v souladu se současnými trendy i požadavky adaptace na změnu klimatu a zajistí efektivní vynakládání městských prostředků na zeleň,“ uzavřel náměstek primátora Otakar Bačák.

| Poslední úprava: 6. srpna 2020 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu