Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Ve městě platí nová vyhláška, týká se čistoty ulic, veřejných prostranství, zeleně i mobiliáře « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Ve městě platí nová vyhláška, týká se čistoty ulic, veřejných prostranství, zeleně i mobiliáře

Ve městě platí nová vyhláška, týká se čistoty ulic, veřejných prostranství, zeleně i mobiliáře

Ve městě platí nová vyhláška, týká se čistoty ulic, veřejných prostranství, zeleně i mobiliáře

22. července 2020 (st)

Jaké povinnosti má veřejnost v případě udržování veřejného pořádku a čistoty? Nové podmínky město stanovilo vyhláškou, která platí od poloviny letošního července.

Nová městská vyhláška nahrazuje část regulace té původní z roku 2005. „Na rozdíl od původní vyhlášky, která určovala pravidla především v souvislosti s údržbou veřejné zeleně, nová vyhláška stanovuje podmínky pro udržování čistoty všech veřejných prostranství včetně městského mobiliáře,“ popsal náměstek primátora Otakar Bačák. Novou vyhláškou tak město reaguje na stávající právní prostředí, ale především zohledňuje aktuální situaci ve městě.

Nová vyhláška je rozdělena na dvě zásadní části. První se týká čistoty ulic, náměstí a jiných veřejných prostranství včetně mobiliáře, druhá část je pak zaměřena na ochranu veřejné zeleně. „Ve vyhlášce jsou blíže specifikovány jak povinnosti, tak i činnosti, které jsou v daných územích naopak zakázány,“ upozornila Jana Matzenauerová z odboru veřejné zeleně a odpadového hospodářství magistrátu.

Vyhláška tak například upravuje závazky pro provozovatele stánků rychlého občerstvení. Na ty se teď nově vztahuje povinnost zajištění průběžného úklidu v rámci své provozovny, která nabízí možnost konzumace jídla venku. Další povinnosti stanovuje taky pro pořádání kulturních či sportovních akcí. Jejich organizátorům ukládá povinnost zabezpečit sběrné nádoby na odpad a po ukončení akce zajistit úklid ulice nebo veřejného prostranství, na kterém se akce konala. Mezi další regulace patří například zákaz pokládání krmiva pro ptactvo a potravin pro zvířata na veřejných prostranstvích či zákaz umísťování reklamy, mimo plochy k tomu určené.

„V případě ochrany zeleně nová vyhláška pamatuje i na zákaz parkování aut na plochách veřejné zeleně, což je bohužel nešvar, který je v ulicích města stále častěji vidět,“ upozornil náměstek Primátora Bačák. Na plochách veřejné zeleně je vyhláškou zakázáno také nocovat, grilovat, rozdělávat ohně nebo na ně vjíždět motorovými vozidly, na kolech, koloběžkách či kolečkových bruslích.

„V kontextu nové vyhlášky je potřeba vědět, že městské parky, konkrétně Smetanovy, Čechovy a Bezručovy sady, jsou kulturními památkami zapsanými v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Parky jako je ASO park a Park pod Dómem jsou pak součástí památkově chráněného území. Nejedná se tedy o obyčejnou veřejnou zeleň. Stromy, keře a další zeleň podléhají režimu ochrany o státní památkové péči,“ upozornila vedoucí oddělení městské zeleně magistrátu Jitka Štěpánková. V případě ohrožení či poškození veřejné zeleně se tak jedná o přestupek podle zákona a může být v takovém případě uložena pokuta až do výše 2 milionů korun.

Příloha:

| Poslední úprava: 22. července 2020 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu