Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Město novou vyhláškou zakazuje bivakování a táboření « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Město novou vyhláškou zakazuje bivakování a táboření

Město novou vyhláškou zakazuje bivakování a táboření

Město novou vyhláškou zakazuje bivakování a táboření

22. července 2020 (st)

Zcela nová regulace platí v Olomouci od 16. července 2020. Na území města vymezuje místa, kde je zakázáno bivakování a táboření.

Smyslem nově platné vyhlášky je eliminovat pospávání na veřejných prostranstvích, které obtěžuje a budí pohoršení. „Potřeba regulace vzešla z dlouhodobě se opakujících stížností veřejnosti na přespávání a táboření některých skupin občanů v centru města i v městských parcích. Pro tyto případy neměli dosud městští strážníci účinný legislativní nástroj, jak tento nepříjemný stav řešit,“ objasnil primátor Mirek Žbánek.

Městští strážníci mohli doteď pospávající lidi na lavičkách v parku nebo centru města pouze probudit a poučit. „Denně se při výkonu služby setkáváme hlavně s lidmi bez domova, kteří využívají laviček k pospávání. Na místě jsme je dosud řešili probuzením, zjištěním totožnosti osoby a upozorněním, aby bylo místo užito způsobem k tomu určeným,“ vysvětlil mluvčí Městské police Olomouc Petr Čunderle.

Bivakování a táboření je na území města nově zakázáno na veřejných prostranstvích, které vyhláška vymezuje. Jde o městskou památkovou rezervaci, Čechovy sady, Smetanovy sady, Bezručovy sady, park Pod Dómem a ASO park, včetně parkových altánků i míst, která nejsou zelení, a nevztahuje se na ně vyhláška o čistotě ulic a veřejných prostranství. „Účinnost a dopady nové vyhlášky plánujeme brzy vyhodnotit. Je možné, že v budoucnu proběhne i její aktualizace a budeme ji rozšiřovat o další veřejná prostranství,“ připustil primátor Žbánek.

Vyhláška umožňuje udělení výjimky ze zákazu pro možnost konání kulturních, sportovních či jiných akci, o kterém rozhoduje Rada města Olomouce. „Podání žádosti o výjimku bude podobné jako například u městské vyhlášky o konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích. U akcí plánovaných v centru nebo v parcích tak budou muset jejich organizátoři nově pamatovat na podání žádosti o výjimku,“ vysvětlil dopady nové vyhlášky primátor.

Porušení obecně závazné vyhlášky je postihováno podle zvláštních právních předpisů, resp. zákona o některých přestupcích.

Příloha:

| Poslední úprava: 22. července 2020 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu