Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Olomouc je vzorem. Ministr Brabec ocenil spolupráci města s ekology « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Olomouc je vzorem. Ministr Brabec ocenil spolupráci města s ekology

Olomouc je vzorem. Ministr Brabec ocenil spolupráci města s ekology

Olomouc je vzorem. Ministr Brabec ocenil spolupráci města s ekology

3. července 2020 (pá)

Proměna upraveného koryta v původní přírodní řeku, lepší ochrana před povodněmi a hlavně unikátní a dlouhodobá spolupráce města s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Ministr životního prostředí Richard Brabec při návštěvě Olomoucka chválil aktivity Olomouce v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Ještě před tím ovšem musel zvládnout pěší cestu terénem Litovelského Pomoraví, plným komárů, k jednomu z ryze přírodních ramen řeky Moravy.

Rameno řeky Moravy v Litovelském Pomoraví nedaleko Horky prošlo takzvanou renaturací, tedy úpravou směrem k původní přírodní podobě. V praxi pak takové koryto řeky umožňuje rozliv zvýšené hladiny vody do okolní nivy, čímž brání obce níže na toku před záplavami. „Kdysi se vysoušely mokřady, koryta řek se narovnávala, voda se odváděla pryč z krajiny. My jsme se s panem primátorem a kolegy z CHKO a agentury přijeli podívat na úsek řeky, kde se udělal pravý opak, řece se vrátila možnost vytvářet meandry a zadržovat vodu v krajině. Chceme nechat přírodu dělat to, co ona sama umí nejlépe, když jí do toho lidé moc nezasahují,“ uvedl ministr Richard Brabec. „Je to vzorová ukázka, krajina v této podobě funguje jako výborná prevence před povodněmi, protože dokáže zadržet obrovské množství vody. Podobné úpravy bychom chtěli dělat i na větších tocích, na Labi či na Vltavě, a Olomouc a řeka Morava jsou pro nás v tomto ohledu vzorem,“ dodal František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny.

„Pro nás je to důležité setkání, jsem rád, že jsme mohli panu ministrovi prezentovat zásadní spolupráci města s CHKO Litovelské Pomoraví a s Agenturou ochrany přírody a krajiny. V mnoha ohledech máme společné zájmy, což potvrzují i konkrétní společné projekty,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Ministrovi pak představil i další projekty, které by měly krajinu v okolí Olomouce postupně přibližovat přírodní podobě. To je důležité v době nastávajících klimatických extrémů. „Taková opatření mají pozitivní vliv jak v otázce boje se suchem, tak naopak i při ochraně před náhlými povodněmi,“ doplnil primátor Žbánek s tím, že povodně i sucho spolu úzce souvisejí.

Do připravovaných výzev Státního fondu životního prostředí chce Olomouc přihlásit celou řadu dalších projektů v oblasti boje proti suchu, navracení zeleně, energetických úspor či protipovodňové ochrany. S těmito projekty primátor při následném jednání rovněž ministra Brabce seznámil. „Důležitá v tomto směru je příprava přírodě blízkých opatření v rámci čtvrté etapy protipovodňových opatření v Olomouci, připravujeme i projekty menších dílčích ochrany před přívalovými dešti, „Chystáme po letech také aktualizaci územního systému ekologické stability. Chceme do krajiny okolo Olomouce vrátit větší diverzitu, je třeba rozparcelovat velké zemědělské plochy na menší části, obnovit remízky, vytvořit drobné krajinné prvky, které dokáží lépe zadržovat vodu v krajině,“ uzavřel primátor. Všechny tyto aktivity chce město realizovat ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí, respektive se Státním fondem životního prostředí.

Fotografie:

| Poslední úprava: 3. července 2020 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu