Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Zapojte se do návrhu nového parku Na Dlouhé « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Zapojte se do návrhu nového parku Na Dlouhé

Zapojte se do návrhu nového parku Na Dlouhé

Zapojte se do návrhu nového parku Na Dlouhé

18. června 2020 (čt)

Volná plocha mezi ulicí Dlouhá a Mlýnským potokem se má proměnit v park. Obyvatelé Lazců a veřejnost se mohou ve čtvrtek 18. června zapojit do veřejného projednávání o jeho podobě. Diskuse se uskuteční v 17:00 v kině Metropol.

Nový park podél Mlýnského potoka s rozlohou kolem dvaceti tisíc metrů čtverečních vznikne na pozemcích města. Nabízí se možnost revitalizace říční nivy, která by evokovala přírodní prostředí s novým průtočným ramenem, přístupem k vodě, pobytovou loukou s výhledem na vodu a přírodním parkem s domácími druhy dřevin, modelací terénu ve prospěch celého území, nezpevněnými cestami a herními prvky pro děti.

Založení nového parku bylo navrženo v prověřovací studii společnosti Zahrada Olomouc už v roce 2006. „Studie, kterou máme k dispozici, řeší plochu určenou územním plánem pro parkovou zeleň komplexně, a to včetně začlenění výukové zahrady Univerzity Palackého, pozemků města dočasně propachtovaných pro individuální zahrádky a obou břehů Mlýnského potoka. Jedná se o území zejména mezi levým břehem a ulicí Dlouhou. Město se v současné době bude zabývat ucelenou částí území ve svém majetku,“ popsala Jana Křenková z útvaru hlavního architekta.

Podoba nového parku by měla být přírodně krajinářská. „To znamená s maximálním využitím přírodních prvků – louka, skupiny dřevin, terénní modelace – a zapojením jedinečného fenoménu Mlýnského potoka do prostoru parku,“ objasnila Křenková. Studie navíc navrhuje rozšíření rekreačního pásu podél Mlýnského potoka na dosud nepřístupné břehy a změnu tvaru výukové školní zahrady. „Z hlediska zhodnocení rekreačního potenciálu se nabízí jedinečná možnost v rámci všech olomouckých parků, kterou je zpřístupnění a zapojení Mlýnského potoka do nově budovaného parku,“ vyzdvihl přípravy primátor Mirek Žbánek.

Skutečná podoba parku se bude v nadcházejících měsících odvíjet od možnosti získání dotace a požadavků obyvatel. Podněty a připomínky, které vzejdou z veřejné diskuze, budou zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace.

Fotografie:

| Poslední úprava: 18. června 2020 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu