Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Sdružení olomouckých architektů a stavitelů představilo primátorovi a vedení města své plány « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Sdružení olomouckých architektů a stavitelů představilo primátorovi a vedení města své plány

Sdružení olomouckých architektů a stavitelů představilo primátorovi a vedení města své plány

Sdružení olomouckých architektů a stavitelů představilo primátorovi a vedení města své plány

29. května 2020 (pá)

Po zhruba roční přípravě vzniklo v Olomouci Sdružení Olomouckých architektů a stavitelů, z.s. (SOAAS). Spolek, který sdružuje aktuálně třináct zakládajících členů, se tento týden představil vedení města. Jedná se o dlouholeté a zkušené matadory v daných oborech. Jde o významné stavitele, investory, architekty, projektanty a odborníky pohybující se na realitním trhu, kteří v průběhu své profesní kariéry výrazně a přímo v podobě nejrůznějších realizací ovlivnili podobu Olomoucka.

Již několik měsíců vyvíjí aktivity nové Sdružení, které se ale následkem korona omezení představilo až nyní oficiálně vedení statutárního města Olomouce. Setkání se za SOAAS zúčastnili členové správní rady a tajemník, za město primátor města Mirek Žbánek společně s 1. náměstkem primátora Martinem Majorem, pověřeným zastupitelem Michalem Giacintovem, vedoucí oddělení útvaru hlavního architekta a zástupci odborů památkové péče či odboru stavebního.

„Naší ambicí je stát se partnerem Statutárnímu městu Olomouc. Nabízíme naše dlouholeté zkušenosti z každodenní praxe při přípravě a realizaci nejrůznějších investičních, stavebních projektů a nejen to. Jsme připraveni poskytovat odborná stanoviska a názory, na které by vedení města mohlo brát zřetel v kontextu například zlepšování procesu územního plánování a obecně rozvoje území,“ sdělil jednu z vybraných priorit předseda správní rady Pavel Vrba.

Celý proces vzniku Sdružení započal již před rokem, kdy ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc vyhodnotil situaci a na základě vysoké poptávky po spolupráci svolal na dvě desítky odborníků. „Snažil jsem se v první fázi oslovit praktiky, lidi, za nimiž jsou viditelné výsledky jejich práce. Našli jsme množství společných témat. Přičtu-li k tomu, že je to právě hospodářská komora, která má pomáhat podnikatelům a usilovat o udržitelný rozvoj regionu, bylo mi jasné, že je vlastně mou povinností v tomto tématu začít vyvíjet další aktivity a vyplnit pomyslnou odbornou a názorovou mezeru, která v Olomouci je,“ dodal ředitel komory Radim Kašpar. Právě komora bude sehrávat roli tajemníka, iniciační a výkonné složky Sdružení.

Sdružení současně představilo také web www.soaas.cz. Průběžně zde budou publikovány relevantní aktuality, studie, pozvánky na nejrůznější akce, ukázky příkladů dobré praxe ze zahraničí, a to třeba i v otázce symbiózy památkově chráněných území s moderní architekturou. Prioritních témat je celá řad a pestré zaměření jednotlivých členů zaručuje obsahovou šíři výstupů.

„Od začátku tohoto volebního období dáváme jasně najevo, že se urbanismu a otázkám rozvoje města chceme věnovat jinak než předchozí politická vedení. Proto také postupně uvádíme do života útvar hlavního architekta a proto teď také vítám vznik profesního sdružení, které může veřejnou diskuzi o architektuře a rozvoji města obohatit,“ řekl primátor Mirek Žbánek. „Pro mě není developer nepřítel, ale partner k jednání. Zastávám názor, že zkušený odborník mívá lepší výsledky než sebevíc nadšený amatér, a proto je z mého pohledu velmi dobré, že se i zkušení architekti a stavitelé, za nimiž je nějaká reálná viditelná práce, chtějí zapojit do veřejné diskuze o podobě města,“ dodal primátorův náměstek Martin Major.

Zakládající členové:

| Poslední úprava: 29. května 2020 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu