Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Zapojte se do průzkumu spokojenosti obyvatel města Olomouce « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Zapojte se do průzkumu spokojenosti obyvatel města Olomouce

Zapojte se do průzkumu spokojenosti obyvatel města Olomouce

Zapojte se do průzkumu spokojenosti obyvatel města Olomouce

18. května 2020 (po)

Zajímají vás konkrétní oblasti života ve městě a chcete k nim vyjádřit svůj názor? Pak využijte příležitosti a zapojte se do průzkumu spokojenosti obyvatel města Olomouce. Cílem průzkumu je zjistit potřeby a priority Olomoučanů, na které se bude chtít v následujících letech město zaměřit. Šetření je realizováno v rámci aktivit místní Agendy 21.

Dotazníkové šetření spokojenosti s životem ve městě probíhá od května 2020 elektronickou formou. Od června 2020 se dotazníkové šetření uskuteční i formou osobních rozhovorů s respondenty přímo v ulicích města. Výsledky budou známy v říjnu 2020.

Chcete i Vy vyjádřit svoji spokojenost s konkrétními oblastmi života ve městě, vyjádřit své názory například na míru zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování města, míru informovanosti veřejnosti o aktivitách města nebo uvést, do jakých aktivit města byste se rádi v budoucnu zapojili, případně o jaké téma osvětové akce máte zájem?

Dotazník můžete vyplnit prostřednictvím tohoto elektronického formuláře.
Zapojte se zde: https://menimeolomouc.eu/mistni-agenda-21/pruzkum-spokojenosti

Místní Agenda 21 je zaváděna v rámci projektu Olomouc plánuje budoucnost, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014570, KA02 Zavedení místní Agendy

| Poslední úprava: 18. května 2020 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu