Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

9. března 2020 (po)

V pondělí 9. března 2020 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 9. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce bude opět možné sledovat online na této stránce.

Schválený program:

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola usnesení ZMO + Dodatek č. 1 / Žbánek
3. Majetkoprávní záležitosti / Pelikán
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic / Major
5. Rozpočtové změny roku 2019 / Bačák
6. Rozpočtové změny roku 2020 / Bačák
7. Rozpočtové změny roku 2020 – finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2019 / Bačák
8. Dotace z rozpočtu SMOl + Dodatek č. 1 / Bačák
9. Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné městské mobility Olomouc – aktualizace akčních plánů / Žbánek
10. Změna č. I regulačního plánu RP-21 Sídliště Brněnská - I. P. Pavlova / Giacintov
11. Petice – regulační plán RP-22 Sídliště Neředín – Nová Ulice / Žbánek
12. Regulační plán RP-22 Sídliště Neředín, Nová Ulice / Giacintov
13. Program regenerace MPR Olomouc – alokace dotace / Pelikán
14. Hřbitovy města Olomouce – změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny / Pelikán
15. Knihovna města Olomouce – změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny / Konečný
16. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol / Konečný
17. Změna Statutu Fondu pomoci olomouckým dětem / Konečný
18. Program prevence kriminality / Kolářová
19. OZV, kterou se doplňuje OZV č. 18/2019 o nočním klidu / Záleská
20. Cena města Olomouce / Záleská
21. Individuální dotace – farnost sv. Mořice Olomouc a farnost sv. Michala Olomouc / Záleská
22. Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené Ministerstvem vnitra ČR / Žbánek, Večeř
23. Informace o činnosti kontrolního výboru v II. pololetí 2019 / kontrolní výbor
24. Různé
25. Závěr

V souladu s § 6 odst. 6 jednacího řádu ZMO bude v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti.

Kompletní materiály pro jednání najdete zde.

Příloha:

| Poslední úprava: 9. března 2020 (po)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu