Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Nový most čeká ještě posouzení vlivu na životní prostředí « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Nový most čeká ještě posouzení vlivu na životní prostředí

Nový most čeká ještě posouzení vlivu na životní prostředí

Nový most čeká ještě posouzení vlivu na životní prostředí

11. února 2020 (út)

Středně dlouhý most a křižovatka tvaru T pro jeho napojení. Taková je výsledná varianta přemostění budoucí východní tangenty pod Svatým Kopečkem, se kterou souhlasili radní.

Nyní se tento návrh stane součástí posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA), kterou kompetentním orgánům předloží Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Oficiálně se jedná o přeložku silnice III/4432 Chválkovice – Samotíšky. Ta povede nad rychlostní komunikací první třídy s číslem 46.

Cílem vybrané varianty bylo splnění podmínek ochranného pásma kulturní památky Klášterní Hradisko – Svatý Kopeček. „Zejména byl kladen důraz na šetrný zásah do krajiny spočívající v co nejmenším narušení dálkových pohledů a zásahů do poutní aleje,“ uvedl náměstek primátora Martin Major.

Vybraná varianta středně dlouhého mostu navíc umožňuje dovést alej až k němu a má vyvážený poměr mezi náspem a samotnou konstrukcí. Stejnou variantu podpořil také Národní památkový ústav i Útvar hlavního architekta.

Návrh měl původně čtyři varianty, ale vždy musel respektovat stávající projekční přípravu ŘSD. Ta místo plnohodnotného mostu ale počítala jen s lávkou pro pěší a cyklisty. Samotné přemostění je městem koncipováno pro provoz automobilové dopravy do 3,5 tuny a autobusů s částí pro provoz cyklistů a pro pěší s napojením na existující komunikace.

Most přes čtyřproudovou rychlostní silnici přijde odhadem na 94 milionů korun. Při výstavbě bude pokáceno 42 stromů a zasazeno padesát nových.

Fotografie:

| Poslední úprava: 11. února 2020 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu