Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Tříkrálový kostým oblékne primátor, biskup a ředitel Charity « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Tříkrálový kostým oblékne primátor, biskup a ředitel Charity

Tříkrálový kostým oblékne primátor, biskup a ředitel Charity

Tříkrálový kostým oblékne primátor, biskup a ředitel Charity

2. ledna 2020 (čt)

Neobvyklou trojici koledníků mohou Olomoučané spatřit v ulicích historické části města v pondělí 6. ledna 2020. Tři králové se vydají na koních od katedrály sv. Václava přes centrum města a zavítají na významné olomoucké instituce. V tříkrálovém kostýmu popřeje všem navštíveným šťastný nový rok primátor města Olomouc Miroslav Žbánek, olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík a ředitel Charity Olomouc Petr Prinz.

Na začátku svého putování se tři králové pokloní narozenému králi v jeslích společně s koledníky z Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) v katedrále svatého Václava. Poté vyrazí tříkrálový průvod v čele s olomouckým primátorem na koních v doprovodu muzikantů z Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci (KEA) na koledu po městských institucích, druhý trojlístek králů z ACHO vyrazí prosit za potřebné po krajských institucích.

Podle primátora a tříkrálového koledníka v jedné osobě Miroslava Žbánka, skutečnost, že Tříkrálová sbírka vzešla právě z Olomouce, dokládá, jak významné postavení sbírce náleží. „Dlouhodobě spolupracujeme s Charitou, věnujeme se řadě společných projektů. Když se na mě obrátili pracovníci z Charity, abych se jako koledník zapojil do Tříkrálové sbírky, tak jsem na to kývnul. Tak jako kývnu na každý dobrý nápad,“ přibližuje první muž olomoucké radnice. Tříkrálové koledy zazpívají koledníci v letošním roce nově i v Moravském divadle Olomouc a Knihovně města Olomouce.

„Vážím si tradic, které nás v dnešní nestabilní době pojí s dědictvím po předcích. Naše společnost se tříkrálovou sbírkou jaksi zlidšťuje a prosvětluje, pokud nemyslíme jen na sebe a hledáme cesty k druhým,“ vysvětluje Petr Prinz, ředitel Charity Olomouc. Od počátku zůstává záměr Tříkrálové sbírky stejný, a to získat finanční prostředky pro lidi ocitající se v nouzi. „Výtěžek pomůže podpořit rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku. Částí zafinancujeme úpravy azylového domu sv. Anežky pro starší nemocné lidi a také opravy a rozšíření hygienického zázemí pro lidi bez domova,“ sdělila Barbora Cigánková, zástupkyně ředitele Charity Olomouc.

Do ulic olomouckého děkanátu se vydá na 1 500 malých i velkých dobrovolníků koledníků, aby přinesli radostnou zvěst o narození Krista a zároveň prosili za ty, kteří si nemohou sami pomoci. Příspěvky se sbírají do úředně zapečetěných a očíslovaných kasiček s logem Charity, vedoucí tříkrálové skupinky se vždy prokáže platnou průkazkou. „Těší nás, že se nám hlásí tolik ochotných dobrovolníků, kteří nám pomáhají nejen s přípravou sbírky, ale hlavně se samotným koledováním,“ přiblížila Veronika Velčovská, koordinátorka sbírky pro Olomouc.

První koleda proběhne v olomouckém děkanátu na venkově 3. ledna. Do ulic vyrazí koledníci v obci Daskabát a Velký Týnec. V Olomouci se první koledování uskuteční v sobotu 4. ledna. V loňském roce se do akce zapojilo na 1.480 lidí, vypraveno bylo 392 kolednických skupinek.

Tříkrálovou sbírku, největší dobrovolnickou akci v zemi, je možné podpořit i dalšími způsoby, například DMS KOLEDA 30 (nebo 60, 90) na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč) nebo příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777. Všem dárcům děkujeme za projevenou štědrost.

Tříkrálová koleda 2020 po olomouckých institucích

8:30 – společná modlitba koledníků CHOL a ACHO v katedrále sv. Václava
9:00 – Rektorát - UP Olomouc
9:30 – CMTF UP
10:00 – MŠ Ovečka (setkání s dětmi venku)
10:30 – Moravské divadlo Olomouc
11:00 – radnice - SMOL
11:45 – Knihovna města Olomouce
12:00 – Arcibiskupství olomoucké
12:15 – Kurie

Fotografie:

| Poslední úprava: 2. ledna 2020 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu