Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Jak zadržet vodu v krajině? Radní schválili záměr revitalizace lesa Království « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Jak zadržet vodu v krajině? Radní schválili záměr revitalizace lesa Království

Jak zadržet vodu v krajině? Radní schválili záměr revitalizace lesa Království

Jak zadržet vodu v krajině? Radní schválili záměr revitalizace lesa Království

12. listopadu 2019 (út)

Obnova lesního majetku s důrazem na klimatické změny a kůrovcovou kalamitu patří mezi priority Olomouce. Radní schválili záměr revitalizace lužního lesa Království. Ucelený komplex o rozloze zhruba 600 hektarů v katastru obce Grygov patří mezi významnou část lesního majetku města.

„Je nutné mít jasno v tom, kam bude směřovat lesnický i ochranářský management tohoto významného území. Zhodnocení aktuálního stavu lesa Království, jeho revitalizace a budoucnost musí patřit mezi naše priority,“ je přesvědčen primátor Miroslav Žbánek. I lužní les se totiž podle odborníků potýká v posledních letech se suchem vyvolaným klimatickými změnami. „Schválený záměr jeho revitalizace tak řeší otázku, jak do něj vrátit vodu a lépe ji zadržet. Jde o území s velkým revitalizačním potenciálem,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.

Záměr revitalizace, který je zpracovaný ve dvou etapách, řeší konkrétní opatření, náklady a možnosti financování. Ke zpracování projektu a uskutečnění revitalizačních opatření by měly městu z velké části pomoci dotace z Operačního programu Životního prostředí. V první etapě projekt počítá s pročištěním koryta říčky Morávky od jezu k lesu s předpokládanými náklady 2 miliony korun. Druhá etapa řeší revitalizaci území lužního lesa, obnovu koryt kanálů a vodních tůní s předpokládanými náklady na realizaci ve výši 17 milionů.

„Nedostatkem vody trpí lužní les i v důsledku melioračních prací a dřívějšího budování komunikačních sítí. Území je proto nutné vnímat nejen v souvislosti se zájmy ochrany přírody, ale i jeho posláním, kterým je vytvořit vhodné prostředí pro rekreační pobyt Olomoučanů, občanů obce Grygov a dalších návštěvníků,“ objasňuje primátor Miroslav Žbánek, který o záměru využití lokality jednal se starostou obce Grygov.

Na celém území lesa Království je od roku 2005 vyhlášena evropsky významná lokalita EVL Království. Na jeho části byla v roce 1995 vyhlášena stejnojmenná rezervace, kterou spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany jsou přírodě blízké ekosystémy s výskytem typických a vzácných druhů rostlin i živočichů a přírodní stanoviště s konkrétními druhy dřevin typickými pro smíšené lužní lesy. Výměra rezervace je zhruba 300 hektarů.

Lesní majetek města Olomouce se rozkládá na ploše 3 970 hektarů pozemků určených k plnění funkcí lesa, z toho asi 3 880 hektarů jsou tzv. porostní půdy.

Fotografie:

| Poslední úprava: 12. listopadu 2019 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu