Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Častější úklid, více strážníků, přechod místo podchodu. Co žádají komise městských částí? « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Častější úklid, více strážníků, přechod místo podchodu. Co žádají komise městských částí?

Častější úklid, více strážníků, přechod místo podchodu. Co žádají komise městských částí?

Častější úklid, více strážníků, přechod místo podchodu. Co žádají komise městských částí?

3. října 2019 (čt)

Centrum Olomouce by potřebovalo častější úklid, zaznělo na setkání vedení města Olomouce s komisemi městských částí Olomouc - střed a Olomouc - západ. Předsedové obou komisí, Magdaléna Vanečková a Milan Hebelka, představili primátorovi Mirku Žbánkovi a jeho náměstkům seznam požadavků a návrhů, co by se v těchto částech města mělo změnit. Do diskuze se zapojili i další členové obou KMČ.

Nejčastěji zmíněná témata se týkala čistoty ulic, veřejného pořádku, parkování a v případě části Olomouc – západ ještě problematiky přechodu či podchodu pod železniční tratí v ulici Václavkova. „V centru je nepořádek, chodníky jsou velmi špinavé, často bývají plné odpadkové koše, a to rozhodně nedělá městu dobrou reklamu,“ zahájila debatu Magdaléna Vanečková. Na její podnět odpovídal nejen primátor, ale také Petr Swaczyna, vedoucí oddělení odpadového hospodářství města. „V centru města provádí Technické služby čištění komunikací a vyvážení odpadkových košů každý den, na Horním a Dolním náměstí dvakrát denně,“ uvedl Petr Swaczyna. „Několikrát ročně se dělá také hloubkové čištění povrchu komunikací speciální technikou,“ dodal Petr Swaczyna. Technické služby města Olomouce mohou úklid a vyvážení košů provádět častěji, záleží jen na objednávce ze strany města. To by ale samozřejmě znamenalo i vyšší náklady.

„Ani já nevidím rád, když jsou koše u radnice večer plné, ale zároveň si uvědomuji, že je hned brzy ráno vyvezou. Je otázka, kolik čištění a vyvážení by mělo probíhat, je také otázka, zda má město pro Technické služby zakoupit moderní stroj na čištění komunikací, nebo má raději využívat stejnou službu od externí firmy, tak jako tomu je dnes,“ řekl primátor Žbánek. Dodal, že není ani zdaleka jasné, že by služba v případě zakoupení stroje byla levnější. „V listopadu dostaneme od vedení technických služeb podrobnou analýzu situace a návrhy na řešení. Potom uvidíme, jak ekonomicky náročný je který návrh a co je pro Olomouc reálné, na základě přesných údajů můžeme rozhodnout, co dál,“ dodal Mirek Žbánek s tím, že například hloubkové čištění povrchu chodníků by určitě mohlo probíhat častěji.

V následujících zhruba třech hodinách se diskutovalo o řešení trablů s opilci a nepřizpůsobivými občany, o nových městských vyhláškách, které mají tento problém řešit, o četnosti hlídek strážníků nebo o nedostatku parkovacích míst pro obyvatele středu města. „Domnívám se, že by se mělo vážně uvažovat o zřízení parkovacích míst pro rezidenty,“ uvedl člen KMČ Olomouc – střed Jan Koráb. „Například v ulici Komenského, v jejíž polovině končí hranice zóny placeného parkování, se stane, že v neděli večer zaparkují auta studenti a nechají je tam celý týden až do pátku. Podobný problém je, když má malá firma v naší ulici před domem zabráno služebními auty pět parkovacích míst.“ I na toto téma reagoval primátor a odkázal na připravovaný dokument. „Připravujeme koncepci parkovací politiky města. Počítáme s tím, že by se měla rozšířit zóna placeného parkování, uvažujeme také o zřízení vyhrazených míst pro rezidenty, což je ovšem opatření, které má velké zastánce i velké odpůrce,“ reagoval primátor Žbánek. Dodal, že tato opatření budou ještě věcí dalších diskuzí, nicméně že se na řešení problému pracuje. Podrobnosti pak vysvětlil Martin Luňáček z odboru strategie.

Pro KMČ Olomouc – západ je už delší dobu palčivým tématem železniční trať, která dělí ulice Václavkova a Na trati. Ještě nedávno mohli lidé překonávat trať nadchodem, který byl ale pro tristní technický stav zbourán. „Opravdu nikdo u nás nechce podchod a nikdo z nás nechápe, proč by se tu něco takového za 20 milionů korun mělo budovat,“ řekl předseda KMČ Olomouc – západ Milan Hebelka. Primátor vysvětlil, že všemi požadovaný úrovňový přechod trati na tomto místě nedovolí Správa železniční a dopravní cesty. „Jednali jsme o tom se Státním fondem dopravní infrastruktury a s majitelem trati. Já vám plně rozumím, že nechcete podchod. Jenže město bohužel nemá žádný vliv na to, jaké platí normy, a úrovňový přechod trati v tomto místě prostě možný není, takové řešení vlastník trati nepovolí,“ konstatoval primátor Žbánek.

Vedení města se s představiteli komisí městských částí, kterých je v Olomouci 27, setkává pravidelně, sbírá od nich podněty a snaží se řešit jejich požadavky.

Fotografie:

| Poslední úprava: 3. října 2019 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu