Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Ceny životního prostředí ovládl Sluňákov « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Ceny životního prostředí ovládl Sluňákov

Ceny životního prostředí ovládl Sluňákov

Ceny životního prostředí ovládl Sluňákov

20. září 2019 (pá)

Úspěšný debut mají za sebou Ceny Olomouckého kraje 2019 za přínos v oblasti životního prostředí. Jejich vyhlášení se odehrálo v prostorách městského Centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou.

Anketa, prostřednictvím které chce hejtmanství poděkovat jednotlivcům, spolkům i firmám za to, že například účelně hospodaří s vodou, vysazují zeleň nebo zlepšují recyklaci odpadu, je první svého druhu v republice. O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovali svými hlasy přímo obyvatelé Olomouckého kraje. V každé z nich volili dlouhodobý přínos a významný počin v roce 2018.

Absolutním vítězem se stal Sluňákov. Jeho ředitel Michal Bartoš navíc získal cenu hejtmana. „Jsme rádi, že lidé ocenili naši činnost. My ji děláme rádi a ocenění vnímáme jako závazek, že se budeme v oblasti navazování hlubšího vztahu lidí a přírody snažit, aby se toto ocenění dostalo k samotné přírodě.. Naše činnost má smysl, je to povzbuzení k další práci,“ zhodnotil Michal Bartoš.

Kromě ocenění pro Centrum ekologických aktivit Sluňákov patří městu i další vítězná příčka. Za významný počin v kategorii „Odpadové hospodářství“ si první místo odnesla Jana Matzenauerová, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství magistrátu města. „Jsem ráda, že se zúročuje naše dlouhodobá snaha v oblasti budování systému separovaného odpadu a jsme příkladem pro další města a obce,“ zhodnotila Jana Matzenauerová, která stála v popředí už v době, kdy se městu i v době neexistující legislativy podařilo docílit omezení skládkování a nahradit ho jeho energetickým využitím odpadu.

„Úspěchy Olomouce dokazují také opakovaná vítězství v krajské a celostátní soutěži obcí v třídění odpadů. Navíc o všechny pozitivní i negativní zkušenosti a poznatky se město dělí i na odborných konferencích v Česku a zahraničí,“ připomněl a ocenil náměstek primátora Otakar Bačák, který má oblast odpadového hospodářství ve své kompetenci.

Udílet Ceny za přínos v oblasti životního prostředí se Olomoucký kraj rozhodl letos poprvé. O cenách rozhodovali lidé v internetovém hlasování.

Výsledky ankety Ceny Olomouckého kraje 2019 za přínos v oblasti životního prostředí:

Kategorie VODA

Cena za dlouhodobý přínos
1. místo ČEZ, a.s. – Obnovitelné zdroje
Cena za významný počin v roce 2018
1. místo Juraj Grňo, Silezika, z.s.

Kategorie OVZDUŠÍ

Cena za dlouhodobý přínos
1. místo Renáta Medveďová
Cena za významný počin v roce 2018
1. místo Luděk Plachý

Kategorie ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Cena za dlouhodobý přínos
1. místo ANTAKA, a.s.
Cena za významný počin v roce 2018
1. místo RNDr. Jana Matzenauerová

Kategorie EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Cena za dlouhodobý přínos
1. místo Naše příroda, z.s., Olomouc
Cena za významný počin v roce 2018
1. místo Sluňákov, o.p.s.

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ

Sluňákov, o.p.s.

CENA HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE

Michal Bartoš - ředitel, Sluňákov, o.p.s.

Fotografie:

| Poslední úprava: 20. září 2019 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu