Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Nominace pro město, Janu Matzenauerovou a Sluňákov « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Nominace pro město, Janu Matzenauerovou a Sluňákov

Nominace pro město, Janu Matzenauerovou a Sluňákov

Nominace pro město, Janu Matzenauerovou a Sluňákov

9. srpna 2019 (pá)

Olomoucký kraj se letos poprvé rozhodl udílet Ceny za přínos v oblasti životního prostředí. O cenách rozhoduje internetové hlasování a vybírat si můžete ve čtyřech kategoriích. Těmi jsou voda, ovzduší, odpadové hospodářství a ekologie a životní prostředí. Hlasoval lze pro významný počin i pro dlouhodobý přínos.

Mezi nominovanými pro první ročník je i vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Jana Matzenauerová a Centrum ekologických aktivit Sluňákov. V případě dlouhodobého přínosu i statutární město Olomouc. Hlasovat je možné na stránkách Ceny kraje do 30. srpna.

Jana Matzenauerová si nominaci vysloužila jako průkopnice budování systému separovaného odpadu. Prosadila v Olomouci třídění nápojového kartonu, bioodpadu, kovů do samostatných nádob a také door to door systému sběru papíru a plastů. Matzenauerová stála v popředí, kdy se statutárnímu městu Olomouc i v době neexistující legislativy podařilo docílit omezení skládkování a nahradit ho jeho energetickým využitím odpadu. Díky jejímu úsilí město Olomouc opakovaně vítězí v krajské a celostátní soutěži obcí v třídění odpadů. O všechny pozitivní i negativní zkušenosti a poznatky se dělí na odborných konferencích v Česku i zahraničí.

Sluňákov je obecně prospěšná společnost, která od roku 1992 nabízí poznání a prožitky rozvíjející uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému. Za svůj vznik i rozvoj vděčí Sluňákov především podpoře statutárního města Olomouce. Nízkoenergetický dům na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v Horce nad Moravou není určen jen školám, ale je otevřen i pro širokou veřejnost. Sluňákov nabízí řadu aktivit a programů zaměřených na poznávání přírody a ekologické vztahy v ní. Dům obklopuje unikátní galerie v přírodě s názvem Dům přírody Litovelského Pomoraví, ve které návštěvníci i účastníci programů mohou prožívat nevšední zážitky setkání s lužní krajinou. Od roku 1990 Sluňákov organizuje Ekologické dny Olomouc, jehož hlavní náplní jsou besedy s odborníky, a to nejen na ekologická témata. Cílem festivalu je společná porada o pobývání lidí na Zemi a promýšlení otázek souvisejících s životním prostředím.

Statutární město Olomouc získalo nominaci díky budování úspěšného systému odpadového hospodářství založeného na aktivním zapojení občanů města a spolupráci s okolními obcemi, podporu předcházení vzniku odpadů a jejich třídění, efektivní přepravu odpadů s využitím moderní překládací stanice a upřednostnění energetického využívání směsných komunálních odpadů před jejich skládkováním. Dále za zajištění provozu tří sběrových dvorů, z toho dva pro občany města Olomouce a jeden pro podnikatelské subjekty, a za provoz areálu ve Chválkovicích, kde je moderní překladiště odpadů a dotřiďovací linka na plasty. Zástupci jiných měst a obcí často chodí do Olomouce konzultovat své problémy a hledat vhodný postup pro jejich řešení.

 

| Poslední úprava: 9. srpna 2019 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu