Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Inspirující Olomouc: v čem je poslední etapa protipovodňových opatření prospěšná? « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Inspirující Olomouc: v čem je poslední etapa protipovodňových opatření prospěšná?

Inspirující Olomouc: v čem je poslední etapa protipovodňových opatření prospěšná?

Inspirující Olomouc: v čem je poslední etapa protipovodňových opatření prospěšná?

8. srpna 2019 (čt)

Jedna z velkých investičních akcí posledních let, II. A etapa Protipovodňových opatření Olomouc, byla nominována do soutěže Adapterra Awards. Tato soutěž hledá co nejvíce inspirativní řešení různých staveb, které mohou pozitivně ovlivnit své okolí a reagují na klimatické změny. Budování protipovodňových opatření ve městě je nutností, navíc ale může plnit i právě takové funkce, které reagují na změny klimatu. O těchto přínosech hovoří Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu.

Jaké funkce dnes plní území, kde byla úspěšně zrealizována II. A etapa protipovodňových opatření?
II. A etapa umožňuje bezprostřední kontakt člověka s řekou ve městě, prostor obohacuje existence ostrova, provedená výsadba dřevin. Mírné břehy i vybudované stezky jsou oblíbeným místem mnoha Olomoučanů, a to nejen z nejbližšího sídliště. Pestré prostředí řeky zase vyhovuje mnoha druhům vodních živočichů. S Povodím Moravy jsme využili možnosti nabízené řekou v této části města a II. A etapa je vzorem pro etapy na ni navazující. Díky pochopení významu řeky ve městě máme kolem řeky pěkné prostředí a v řece vhodné podmínky pro její oživení. Po realizaci protipovodňových opatření od mostu Velkomoravská po most u Povodí Moravy vznikl za veřejné peníze zajímavý prostor a začala také velmi ostrá diskuse. „Nepejskaři“ požadují zrušení volného pohybu psů, čistou a bezpečnou plochu s přístupem k řece, bez pobíhajících psů. Pejskaři si naopak pochvalují, že mohou venčit psa na volno blízko sídliště a odmítají jakoukoliv diskusi o jejím zmenšení či zrušení. Najít jiné místo pro novou „výběhovou zónu“ v této části města bude velký problém. Ne jen v této části města budeme prověřovat vhodné lokality pro „výběhové zóny“. Vždyť příprava nové vyhlášky je nyní přímo závislá na stanovení vhodných, dostupných a nekonfliktních zón pro volný pohyb psů. I tady se nám nevyhla diskuse o sečení navazujících ploch. Přestat sekat opravdu není řešením, jde o zaplavovanou přírodní plochu ve městě, na jejímž vysychajícím okraji nás postupně čeká boj s ruderálními, rozpínavými a odolnými druhy. Ježatka, ječmen a stále i křídlatka jsou reálnou hrozbou.

Kterým živočichům nová podoba řeky vyhovuje?
Biologové a ekologové nám potvrdili vhodnost úpravy břehů, vymodelování koryta a zeleného ostrova, či vytvoření rybích úkrytů a dřevního opevnění, které vedle stabilizující funkce otevírá nový prostor k osídlení stávajícími i novými druhy vodních bezobratlých.

Každá etapa protipovodňových opatření v Olomouci je od počátku připravována a samozřejmě i realizována v souladu s veřejným zájmem ochrany přírody a vodních ekosystémů. Mohu potvrdit, že se zde běžně vyskytuje kolem deseti druhů ryb, část, kde jsou proudy a peřeje, je osídlována zejména parmou, ostroretkou i podouství. Jen připomínám, že populace parmy byla v 50. letech minulého století v Moravě téměř zlikvidována. Zajímavým zjištěním je potvrzení výskytu pstruha obecného a lipana podhorního. Z ochranářského hlediska je příznivý výskyt střevle potoční, ouklejky pruhované (druhy zákonem zvláště chráněné).

Čistota vody v Moravě v Olomouci již není naštěstí hlavní překážkou výskytu původních říčních druhů ryb, stejně tak i raků říčních a škeblí říčních.

Bobrům protipovodňovky v Olomouci rozhodně nevadí, s výsledky aktivity bobra se běžně setkáváme při procházce kolem řeky. Bobři nemají přirozené nepřátele, zvykli si na lidi, život ve městě, mají zde dobré podmínky a líbí se jim unás. Jde o potomky bobrů, které tým profesora Štěrby vracel do krajiny v devadesátých letech minulého století. Pokud si dobře pamatuji, v letech 1991 a 1992 bylo v Litovelském Pomoraví vysazeno celkem 20 bobrů evropských ze severovýchodního Polska, ke kterým v roce 1996 přibyl jeden pár bobrů z Litvy. Bobři se po mnoha letech vrátili do původního domova, ale jejich počty od té doby výrazně narostly.

Co považujete za hlavní důvod, proč se podařilo zrealizovat II. A etapu protipovodňové ochrany Olomouce tak úspěšně?
Mít řeku ve městě je dar. Porozuměli jsme tomuto kousku řeky Moravy, mluvili jsme o její budoucí podobě s lidmi, snažili jsme se od začátku přemýšlet ve všech ekologických souvislostech a pochopili jsme, jak se bude chovat za povodně a naopak za nízkých vodních stavů, což je nyní velmi aktuální. Vytvořili jsme místo, kde stojí za to jít a dotknout se řeky.

| Poslední úprava: 8. srpna 2019 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu