Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

17. června 2019 (po)

V pondělí 17. června 2019 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce již skončilo.

Schválený program

1. Zahájení
1.1 Změna ve složení ZMO a RMO (materiál bude předložen „na stůl“)
1.2 Schválení programu
1.3. Změna ve složení Rady města Olomouce
2. Kontrola usnesení ZMO / Žbánek
3. Majetkoprávní záležitosti / Pelikán
4. Pořízení změn Územního plánu Olomouc / Giacintov
5. Rozpočtové změny roku 2019 / Kolářová (zařazen za bod 7)
6. Dotace z rozpočtu SMOl / Kolářová
7. Okresní hospodářská komora – žádost o dotaci / Žbánek
8. Účetní závěrka SMOl k 31.12.2018 / Kolářová
9. Závěrečný účet – výsledky hospodaření SMOl za rok 2018 / Kolářová
10. Regulační plán RP-24 Pražská – východ / Giacintov
11. Spolek Odpady Olomouckého kraje – odkup akcií / Žbánek (zařazen za bod „Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti“)
12. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol / Konečný
13. Návrh záměru na vytvoření koncernové struktury u městských akciových společností, kde je město Olomouc jediným akcionářem / Feranec
14. Zimní stadion – závazky HCO, s.r.o. / Záleská
15. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu / Žbánek
16. Zpráva o uplatňování Územního plánu Olomouc – pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu / Giacintov
17. Změna č. II Územního plánu Olomouc – rozhodnutí o námitkách / Giacintov
18. Změna č. II Územního plánu Olomouc - vydání / Giacintov
19. Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru na vybavení jednotky požární stanice Olomouc / Major
20. Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. / Major
21. Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev / Pelikán
22. Pojmenování ulic / Žbánek
23. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2019 / kontrolní výbor
24. Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s. – přijetí nového znění zakladatelské listiny (nový bod)
25. Různé
26. Závěr

V souladu s § 6 odst. 6 jednacího řádu ZMO bude v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti.

Kompletní materiály pro jednání najdete zde.

Příloha:

| Poslední úprava: 17. června 2019 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu