Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

26. dubna 2019 (pá)

V pátek 26. dubna 2019 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 4. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Schválený program

1. Zahájení, změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce (+ upravená důvodová)
1.1 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
2. Kontrola usnesení ZMO / Žbánek
3. Majetkoprávní záležitosti / Pelikán
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic / Major
5. Rozpočtové změny roku 2019 + dodatek č. 1 a dodatek č. 2 / Kolářová
6. Dotace z rozpočtu SMOl + dodatek č. 1 / Kolářová
6.1 Žádost o příspěvek Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - schvalování veřejnoprávní Smlouvy / Záleská
6.2. Individuální dotace na památky (nový bod)
7. Prominutí pohledávky / Kolářová
8. Protipovodňová opatření II.B etapa - Smlouva o poskytnutí dotace na poplatek / Žbánek
9. Hospodaření s dešťovými vodami - cesta k Modrozelené infrastruktuře / Žbánek
10. Pořízení změny č. IX. Územního plánu Olomouc / Major
11. Regulační plán RP-21 Sídliště Brněnská – I.P. Pavlova – pořízení změny č. I. / Major
12. Zpráva o činnosti Městské policie Olomouc / Žbánek
13. Delegování zástupce města na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, a.s. / Žbánek
14. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2018 o nočním klidu, ve znění OZV č. 3/2019 (+ upravená důvodová) / Hekela
15. Pojmenování ulice a parku / Hekela
16. Změna ve složení finančního výboru / finanční výbor
17. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2019 / kontrolní výbor
18. Projekt World Heritage Journeys (nový bod)
19. Různé
20. Závěr

Projednání bodu 5, 6, 7 - předřazeno před bod 3

V souladu s § 6 odst. 6 jednacího řádu ZMO bude v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti.

Kompletní materiály pro jednání najdete zde.

Příloha:

| Poslední úprava: 26. dubna 2019 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu