Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

12. dubna 2019 (pá)

V pátek 26. dubna 2019 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 4. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce bude opět možné sledovat online na této stránce.

Návrh programu

1. Zahájení, změna ve složení ZMO
1.1 Schválení programu
2. Kontrola usnesení ZMO / Žbánek
3. Majetkoprávní záležitosti / Pelikán
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic / Major
5. Rozpočtové změny roku 2019 / Kolářová
6. Dotace z rozpočtu SMOl / Kolářová
6.1 Žádost o příspěvek Výstaviště Flora Olomouc, a.s. / Záleská
7. Prominutí pohledávky / Kolářová
8. Protipovodňová opatření II.B etapa – smlouva o poskytnutí dotace na poplatek (materiál bude předložen dodatečně) / Žbánek
9. Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k Modrozelené infrastruktuře / Žbánek
10. Pořízení Změny č. IX. Územního plánu Olomouc / Major
11. Regulační plán RP- 21 Sídliště Brněnská – I. P. Pavlova – pořízení změny č. I. / Major
12. Zpráva o činnosti Městské policie Olomouc / Žbánek
13. Delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. / Žbánek
14. OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2018 o nočním klidu / Hekela
15. Pojmenování ulice a parku / Hekela
16. Změna ve složení finančního výboru / finanční výbor
17. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí 2019 / kontrolní výbor
18. Různé
19. Závěr

V souladu s § 6 odst. 6 jednacího řádu ZMO bude v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti.

Kompletní materiály pro jednání najdete zde.

Příloha:

| Poslední úprava: 12. dubna 2019 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu