Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Vedle mostu na ulici Komenského roste lávka pro pěší

Vedle mostu na ulici Komenského roste lávka pro pěší

Vedle mostu na ulici Komenského roste lávka pro pěší

3. května 2018 (čt)

Olomoučané mohou v tomto týdnu sledovat, jak nad řekou Moravou vedle mostu Komenského montuje firma lávku pro pěší. Lávka pro pěší, která se začala stavět 1. května, bude zprůchodněna 1. července. Do té doby budou moct pěší využívat most Komenského.

Výstavba lávky začala přípravnými pracemi, v rámci kterých došlo k odhumusování a odkopání stávajících svahů koryta. Dále bude probíhat příprava ploch a osazení panelových ploch, na kterých budou stát podpěry. Potom dojde k zasunutí nosné konstrukce, zhotovení chodníkové konzoly pro inženýrské sítě a provedení mostovky. Následně budou dosypány provizorní komunikace před a za lávkou. Před samotným zprůchodněním lávky ještě proběhne přemístění inženýrských sítí na lávku a provedení ledolamu.

Opěry budou provedeny v koruně svahu koryta na štěrku, na němž bude provedena panelová rovnanina. Podpěry budou založeny rovněž na panelové rovnanině uložené na štěrku. Jako ochrana proti podemletí bude proveden lemující železobetonový práh.

Lávka s příhradovou ocelovou nosnou konstrukcí bude založena mimo koryto. Lávka pro pěší bude 61 metrů dlouhá a 7,18 metrů široká. Spodní stavba lávky bude tvořena podpěrami osazenými přes nánožky na panelovou rovnaninu. Jako nosná konstrukce provizorní lávky bude použita konstrukce Bailey Bridge. Tato konstrukce se běžně využívá jako provizorní přemostění právě např. při uzavírkách mostů kvůli rekonstrukci.

Na začátku května na staveništi probíhají i další práce. Lidé mohou vidět například frézování vozovky v ulicích Na Letné, Blahoslavova a Nábřeží či odstranění konstrukčních vrstev chodníku v Masarykově ulici. Pokračují také práce na přeložce plynovodu v Blahoslavově ulici a na pravém břehu řeky u kolejí Univerzity Palackého. V ulici Nábřeží proběhne v těchto dnech přeložka telekomunikačních kabelů v chodníku.

Fotografie:

| Poslední úprava: 3. května 2018 (čt)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu