Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Změny jízdních řádů k 1. lednu 2018 « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Změny jízdních řádů k 1. lednu 2018

Změny jízdních řádů k 1. lednu 2018

Změny jízdních řádů k 1. lednu 2018

15. prosince 2017 (pá)

S platností od pondělí 1. 1. 2018 vstupují v platnost nové jízdní řády linek DPMO, a.s., a to z důvodu změny a rozšíření dopravní obslužnosti a jako reakce na podněty získané od cestující veřejnosti, komisí městských částí, firem a škol na území města Olomouce a obcí zapojených do IDSOK.

TRAMVAJOVÝ PROVOZ

Nedochází ke změnám časových údajů v jízdních řádech, pouze jsou změněny garantované spoje na lince č. 2.

AUTOBUSOVÝ PROVOZ

Přejmenování zastávek, zastávky na znamení

 • Zastávka Domov důchodců na Domov seniorů
 • Zastávka Hamerská na Staškova
 • Zastávka Holice, rest. U Sokolovny na Týnecká
 • Zastávka Chomoutov škola na Chomoutov, škola
 • Zastávka Chomoutov, křižovatka na Horecká
 • Zastávka Masokombinát na Hamerská
 • Zastávka Milo II na Hamerská, MILO
 • Zastávka Nové Sady, Ahold na Ahold
 • Zastávka Nové Sady, sokolovna na Za Poštou
 • Zastávka Nové Sady, U Kostela na Andělská
 • Zastávka Nové Sady, žel. zast. na Nové Sady
 • Zastávka Řepčín, Svatoplukova na Svatoplukova
 • Zastávka Selské náměstí (v ul. Kubatova) na Kubatova
 • Zastávka Třída 17. listopadu na 17. listopadu
 • Zastávka Na Sezníku nově na znamení

Nová zastávka

 • Droždín, Bukovanská

Linka č. 10

Z provozních důvodů dojde u spoje s odjezdem ze zastávky Nová Ulice směr Ladova k uspíšení z 16.19 na 16.04 hod.

Linka č. 11

V pracovní dny bude posilový spoj s odjezdem v 7.23 hod. ze zastávky Selské náměstí směr Hlavní nádraží převeden do linky č. 31.
Ve dnech pracovního klidu bude spoj s odjezdem v 17.26 hod. z Hlavního nádraží prodloužen až na zastávku Lošov, Svolinského.
Spoje zajíždějící do Týnečka budou jednosměrně obsluhovat zastávku Kubatova (mezi zastávkami Na Rohu a Týneček).
Spoje vedené na zastávku Ladova budou odbavovat zastávku Hlavní nádraží u označníku G.

Linka č. 12

Z důvodu optimalizace dochází ke změně jízdního řádu a počtu vypravených kurzů. Linka nebude zajíždět na zastávky Staškova a Hamerská.

Linka č. 14

Spoj s odjezdem v 13.17 hod. v pracovní dny ze zastávky Náměstí Hrdinů směr Ahold bude veden již ze zastávky Hlavní nádraží (zastávka Na Střelnici nebude tímto spojem obsluhována).
Spoj s odjezdem ze zastávky Ahold v 13.18 hod. v pracovní dny bude zajíždět na zastávku Olma.

Linka č. 15

Linkou bude obsluhována nová jednosměrná zastávka Droždín, Bukovanská, která je mezi zastávkami Droždín, Horní Úlehla a Bukovany.
Linka nebude zajíždět na zastávku Olma.
Zastávka Na Sezníku je nově na znamení.

Linka č. 16

Spoj s odjezdem ze zastávky Náměstí Hrdinů směr Nové Sady v 22.00 hod. bude nově veden již ze zastávky Tabulový vrch v 21.50 hod.

Linka č. 19

Z důvodu optimalizace dochází ke změně jízdního řádu a počtu vypravených kurzů. Linka nebude zajíždět na zastávky Staškova a Hamerská.

Linka č. 20

Linka bude nově obsluhovat zastávku Na Trati v obou směrech.
Z provozních důvodů bude spoj s odjezdem ze zastávky Farmak v 8.44 hod. ukončen na zastávce Tržnice, plocha.

Linka č. 22

Z provozních důvodů bude spoj s odjezdem 5.08 hod. v pracovní dny ze zastávky Finanční úřad směr Černovír opožděn na odjezd 5.38 hod.
Zastávka Na Sezníku je nově na znamení.

Linka č. 24

Dojde ke zrušení spojů s odjezdy v 12.51 hod. a v 16.04 hod. ze zastávky Nová ulice.

Linka č. 25

Z provozních důvodů dochází ke změně trasy a jízdního řádu. Linka bude vedena po komunikaci u Kauflandu a dále ulicemi Vejdovského, tř. Kosmonautů, Jeremenkova, Tovární, Lipenská, (Pavelkova), Hamerská, Přerovská, Týnecká a zpět. Odbavování na Hlavním nádraží bude probíhat u označníku „G“ (nástup směr Kaufland, sklad a výstup) a u označníku „C“ (nástup směr Kaufland a výstup).
Po trase bude linka obsluhovat zastávky Kaufland; Hlavní nádraží; Fibichova; Autobusové nádraží podchod; Lipenská; (Olma); Hamerská, MILO; Hamerská; Staškova; Týnecká; Kaufland, sklad a zpět.

Linka č. 28

Dochází k zavedení nové linky k zajištění obsluhy lokalit Povel, Slavonín, Nedvězí a Technologický park. Linka bude vedena ze zastávky Tržnice na Technologický park a zpět, ukončena bude na zastávce Tržnice, plocha. Začínající spoje budou vedeny již ze zastávky Na Střelnici a končící spoje budou vedeny až do zastávky Ladova. Provozována bude pouze v pracovní dny.
Po trase bude linka obsluhovat zastávky (Na Střelnici); (Náměstí Hrdinů pro linku č. 16); Tržnice pro linku č. 16; Smetanovy sady; U Botanické zahrady; Povel, škola; U Kapličky; Jižní; Slavonín, křižovatka; Slavonín, KOVO; Nedvězí; Technologický park a zpět na Tržnici, plocha. Končící spoje budou obsluhovat zastávky (Tržnice pro linku č. 18); (Náměstí Hrdinů pro linku č. 18); (Na Střelnici) a (Ladova).

Linka č. 31

Dochází ke změně jízdního řádu. Do linky bude vložen posilový spoj v 7.23 hod. ze zastávky Kubatova do zastávky Hlavní nádraží za zrušený spoj z linky č. 11.

Linka č. 42

Z provozních důvodů bude zaveden nový spoj v 12.52 hod. ze zastávky Nová Ulice

Linka č. 111

Linka bude v provozu v pracovních dnech od 30. 4. do 29. 6. 2018 a ve dnech pracovního klidu od 28. 4. do 2. 9. 2018 včetně.

Noční doprava – linky č. 50 a 52

Dochází k úpravě jízdních řádů z důvodu zajištění návaznosti na příjezdy a odjezdy vlaků.

U linky č 50 dochází k posunu odjezdů spojů z Hlavního nádraží v 0.09 a 0.54 hod. na 0.15 a 1.57 hod., spoj končící na zastávce Trnkova bude veden po trase linky až do zastávky Hlavní nádraží. U linky č. 52 dochází k posunu odjezdu spoje z Hlavního nádraží v 2.07 na 2.15 hod.

Na linkách č. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 50 a 111 dochází k optimalizaci jízdních dob.

U linek, které v tomto dokumentu nejsou uvedeny, nedochází k žádným změnám.
Nové jízdní řády budou k dispozici na webových stránkách www.dpmo.cz a na prodejnách DPMO, a.s. od 18. 12. 2017.

Martina Krčová, tisková mluvčí
Dopravního podniku města Olomouce, a. s.
Koželužská 563/1, 771 10 Olomouc, tel: 585 533 150, 777 776 537
e-mail: krcova@dpmo.cz

| Poslední úprava: 15. prosince 2017 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu