Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Rekonstrukce ulice 1. máje vrací tramvajovou trať do centra Olomouce

Rekonstrukce ulice 1. máje vrací tramvajovou trať do centra Olomouce

Rekonstrukce ulice 1. máje vrací tramvajovou trať do centra Olomouce

21. listopadu 2017 (út)

Po sedmi měsících náročné práce se vrací doprava do centra Olomouce, na nejstarší část olomouckých tramvajových tratí. Rekonstrukce komunikace, chodníků a tramvajové trati v ulici 1. máje byla nejvýznamnější investiční akcí statutárního města Olomouce do dopravní infrastruktury v posledních letech.

Veřejnost teď získává zpět oblíbenou a pohodlnou formu hromadné dopravy, navíc v bezpečnější a rychlejší podobě. Samozřejmostí při rekonstrukci této významné komunikační tepny byla i kompletní rekonstrukce inženýrských sítí, chodníků a mobiliáře.

„Tramvajová doprava je pro Olomouc i po 118 letech od první jízdy rozhodně tím nejlepším způsobem hromadné dopravy. Tramvaje umožňují snižovat zátěž individuální dopravy především v centru města. Modernizaci stávajících tramvajových tratí i vozidel a další rozšiřování sítě proto považuji za krok správným směrem,“ uvedl primátor Olomouce Antonín Staněk. Zmínil v této souvislosti i výrazný pokrok v jednání o další etapě stavby tramvajové trati na Nové Sady, kde byly nedávno vykoupeny poslední potřebné pozemky.

K rekonstrukci ulice 1. máje radnice přistoupila především kvůli nevyhovujícímu stavu staré tramvajové trati. „Rekonstrukce ulice 1. máje byla dlouho připravovaným krokem, který byl pro další fungování dopravy ve městě zásadní. Bez rekonstrukce by zde musel brzy tramvajový provoz skončit,“ řekl investiční náměstek primátora Filip Žáček. Jak dodal, poslední půlrok v praxi potvrdil důležitost ulice pro celé město. „Samotná výluka a dočasná dopravní omezení během rekonstrukce jasně ukázaly, jak významná tato část sítě pro dopravu v Olomouci je.“

Stavba začala 7. dubna a hotové dílo bylo předáno 21. listopadu 2017. V průběhu těchto sedmi měsíců byl kompletně vyměněn celý kolejový svršek, nové koleje byly uloženy do speciálního lože, které dovoluje výrazně bezpečnější a tedy i rychlejší a tišší provoz tramvají, uskutečnila se rekonstrukce inženýrských sítí, zcela nové jsou povrchy komunikace i chodníků a ve prospěch chodců se změnil i poměr plochy silnice a chodníků. Součástí rekonstrukce byl i pečlivý archeologický průzkum, jehož výsledky zásadně přispěly k doplnění některých kapitol v historii města Olomouce. Nejvýznamnějším nálezem byly rozsáhlé pozůstatky Hradské brány, kterou bude nyní veřejnosti připomínat bronzový model brány na žulovém podstavci, a dále množství nálezů z doby Velkomoravské říše či například barokní kanalizace. Hradskou bránu bude připomínat také speciální 360stupňové video, zachycující odkryté základy této stavby. Video bude umístěno na webových stránkách města.

Přes čtyři stovky metrů dlouhý úsek nejstarší části olomoucké tramvajové sítě patří současně k nejdůležitějším dopravním tepnám ve městě. Rekonstrukce byla organizačně velmi náročná a vynutila si rozsáhlá opatření v systému individuální i hromadné dopravy. Město se snažilo po celou dobu pravidelně informovat veřejnost prostřednictvím tiskových zpráv i speciální webové stránky a také komunikovat s obyvateli dotčené lokality či s podnikateli, kteří zde mají provozovny.

Díky vydařené a komplexně pojaté rekonstrukci mohou nyní tramvaje bezpečně a pohodlně vozit cestující mezi centrem Olomouce, hlavním nádražím a východní částí města další desítky let. V první den obnoveného provozu, tedy ve středu 22. listopadu, bude od 14 do 17 hodin jezdit na okružní lince přes centrum města a třídu Kosmonautů historická tramvaj, jízdy budou zdarma.

REKONSTRUKCE ULICE 1. MÁJE V DATECH

  • tramvajová trať, která vede od hlavního nádraží přes centrum, patří k nejdůležitějším dopravním tepnám ve městě. Ve špičce tudy projede v každém směru tramvaj zhruba jednou za 3 minuty a 40 sekund
  • bez rekonstrukce tramvajové trati by nebyl další provoz tramvají v ulici 1. máje možný
  • jedná se o nejstarší a páteřní část olomoucké tramvajové sítě, v provozu je již od 1. dubna 1899
  • rekonstrukce ulice obnášela výměnu kolejového svršku, veškerých inženýrských sítí, vozovky, chodníků a mobiliáře
  • původní chodníky v ulici měly plochu 1698 m2, nové chodníky z žulových desek o rozměru 40/30 cm mají plochu cca 2.700 m2, celkový nárůst plochy chodníků je více než 50 procent
  • z důvodu rozšíření chodníků až k tramvajovým kolejím nově automobily sdílí komunikaci s tramvajemi. V ulici proto vznikly zálivy o celkové ploše 550 m2, určené zejména pro vozidla zásobování, IZS a vozidla přepravující tělesně postižené
  • na chodnících a silnici je použito celkem pět druhů dlažby (žulová 40/30 cm, žulová 10/10 cm, dlažba v parkovacích zálivech 18/20 cm, signalizační a varovné pásy pro nevidomé, nástupní hrany zastávek a nekuřácké zóny zastávek, 6/6 cm)
  • levá kolej (ve směru od centra) má délku 402 metry, pravá kolej měří 400 metrů
  • celkové náklady na stavbu činily 72 715 000 Kč bez DPH. Dotace z Operačního programu Doprava činila zhruba 37 milionů Kč.
  • součástí rekonstrukce byl rozsáhlý archeologický průzkum. Odborníci z Národního památkového ústavu nalezli mimo jiné základy Hradské brány, která byla od 13. století do roku 1876 jedním z hlavních vstupů do královského města. Bránu bude připomínat bronzový model, umístěný nedaleko místa nálezu. Archeologové nalezli i množství předmětů z období Velké Moravy a počátku 10. století.

Fotografie:

| Poslední úprava: 21. listopadu 2017 (út)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon