Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: 17. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 17. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

17. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

17. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

13. listopadu 2017 (po)

V pondělí 13. listopadu 2017 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 17. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce bude opět možné sledovat online na této stránce.

 

Kompletní materiály pro jednání najdete zde.

Schválený program

Bod programu: předkládá:
1. Schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva města Olomouce  
2. Kontrola usnesení ZMO Staněk
3. Majetkoprávní záležitosti Žáček
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic Žáček
5. Pracovní skupina ZMO k problematice provozu vodohospodářské infrastruktury [Na stůl] Žáček, Staněk
6. Nabytí majetku společnosti Hokejová hala Olomouc a.s. + příloha č. 1 Staněk, Major, Žáček, Urbášek
7. SK Sigma Olomouc, a.s. - záměr nabytí Androva stadionu Major
8. AQUAPARK OLOMOUC a.s. – 3. tranže odkupu akcií Major
9. Pořízení Změny č. VII Územního plánu Olomouc Jakubec
10. Rozpočtové změny roku 2017 Major
11. OZV č. .../2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018 (STAŽENO) Major
12. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 02/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Major
13. Dodatky smluv - víceleté financování Urbášek
14. ZŠ a MŠ Nemilany – Dodatek zřizovací listiny Urbášek
15. Změna Statutu Fondu pomoci olomouckým dětem Urbášek, Šnevajs
16. Přísedící Okresního soudu v Olomouci Staněk, Žáček
17. Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku č. 3/2017/OVVI/POPRM Šnevajs
18. Různé  
19. Závěr  

Příloha:

| Poslední úprava: 13. listopadu 2017 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu