Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Podzimní festival duchovní hudby Olomouc « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Podzimní festival duchovní hudby Olomouc

Podzimní festival duchovní hudby Olomouc

Podzimní festival duchovní hudby Olomouc

13. září 2017 (st)

Letošní ročník Podzimního festivalu duchovní hudby zaštítil vedle moravského metropolity Jana Graubnera a ministra kultury Daniela Hermana i primátor města Olomouc Antonín Staněk a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Vyjádřili tím podporu festivalu, který již téměř čtvrt století nabízí obyvatelům moravské metropole řadu dramaturgicky ojedinělých a interpretačně pozoruhodných koncertů, které dokládají bohatost a proměnlivost duchovní hudby.

„Podzimního festivalu duchovní hudby si velmi vážím. Díky němu každoročně může v krásném prostředí olomouckých chrámů zaznít řada děl věhlasných, ale i takřka zapomenutých hudebních géniů minulosti,“ říká primátor Antonín Staněk. „Festival je mezi olomouckými kulturními událostmi bezesporu o velkou stálicí s jistotou kvality. Těší mne, že město Olomouc může být jeho partnerem,“ dodává primátor s tím, že město podpořilo konání akce částkou 230 tisíc korun.

Koncerty zazní v historicky cenných prostorách spojených s duchovním a náboženským životem Olomouce: v chrámu sv. Mořice, ve slavnostním sále olomouckého arcibiskupství, architektonicky ojedinělém Husově sboru, v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, v katedrále sv. Václava, v nově zrestaurovaném interiéru kostela sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně a v chrámu Panny Marie Sněžné.

Z žánrové, druhové a stylové rozmanitosti duchovní hudby současnosti a minulých staletí vybrala dramaturgie festivalu skladby, které dokládají mimořádnost lidské kreativity, která se snaží postihnout hloubku a smysl lidské víry.

Festival zahajuje koncert, na kterém zazní dvě textově i hudebně ojedinělá díla:

V neděli 24. září bude pod taktovkou dirigenta Marka Ivanoviče provedena kantáta Otčenáš Leoše Janáčka a oratorium Ludwiga van Beethovena: Kristus na hoře Olivetské, za účasti skvělého tercetu zpěváků, Komorní filharmonie Pardubice a Slovenského filharmonického sboru. Kristus na hoře Olivetské je mimořádně působivým vokálně-instrumentálním dílem. V Čechách se však hraje velice málo.

Středa 27. září v Arcibiskupském paláci, bude patřit španělské altistce Martě Infante a španělskému baroknímu souboru Vespres d´Arnadí. Program představí Vivaldiho skladby v zajímavém kontrastu duchovní-světské a také instrumentální – vokální hudby. Koncert propojuje výjimečný hlas zpěvačky, která zpěv vystudovala na Ostravské univerzitě, nyní hostuje po celém světě.

Na koncertu v neděli 1. 10. v Husově sboru bude hostovat slovenský pěvecký sbor Lúčnica, který se skvěle představil již na loňském festivalu. Koncert je zaznamenáván TV Noe, a zazní na něm skladby Normana Luboffa a Giya Kancheliho, které ukazují, že duchovní hudba může být posluchačsky i velice vstřícná a srozumitelná. Interpretačně na koncertě bude spolupracovat i saxofonový kvartet ATAM. Program koncertu je určen nejširší posluchačské veřejnosti, protože uvedené skladby mají blízko ke kvalitní filmové hudbě a využívají i principů minimalismu.

Koncertem ve středu 4. 10. v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, si připomeneme českou barokní hudbu, která vznikala v inspirativním prostředí piaristických klášterů. Interpretace se ujal soubor Capella Regia Praha s dirigentem Robertem Hugo. Program je složen ze skladeb ze 17. a 18. století komponovaných talentovanými členy tohoto pozoruhodně vzdělaného a osvětově působícího řádu, který měl na starosti vzdělávání několika generací našich předchůdců. Jedná se o skladby velice svěží, melodicky původní, které svoji originalitou posluchače vždy překvapí.

S rekonstrukcí původní podoby oratoria Arthura Honeggera: Král David se v neděli 8. 10. v dómu sv. Václava představí Orchestr Berg s dirigentem Peterem Vrábelem. Role vypravěče se ujme člen Moravského divadla v Olomouci Petr Kubes. Arthur Honegger patří mezi nejvýraznější francouzské skladatele 20. století. Zvláště jeho oratoria a symfonie patří mezi poklady evropské hudby. Král David je jeho prvním úspěšným oratoriem, v kterém si ověřil působivost a aktuálnost spojení mluveného a zpívaného slova. Je skladbou, která je stále uváděna na světových pódiích a která patří mezi nadčasová díla. Provedení v rámci festivalu vychází z původní nejčistší verze této skladby,protože Honegger ho pod vlivem rostoucí obliby několikrát přepracovával. Bude provedeno ve scénické podobě.

TV Noe a rozhlasová stanice Vltava pořizuje také záznam koncertu ve středu 11. 10. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně, kde zazní jazzová suita Petra Kořínka Cronica Domus Sarensis / Kronika kláštera žďárského v podání Pražského jazzového sexteta s recitací Alfréda Strejčka. Ke koncertu bude přistaven v 18.15 u Červeného kostela( tř.Svobody) označený autobus ( tam i zpět zdarma)!

V sobotu 14.10. bude patřit závěr festivalu Filharmonii Brno, Českému filharmonickému sboru Brno a tradičně i dirigentu Jaromíru M. Krygelovi, kteří společně zrealizují v chrámu P. M. Sněžné skladby Sergeje Rachmaninova: Vocalise a rozsáhlou Messa di Gloria pro tenor, bas, sbor a orchestr Pietra Mascagniho. Rachmaninova Vocalise je dlouhodobě evergreenem evropské hudby. Mascagniho Messa di Gloria byla v Čechách v posledních desetiletích hrána jen zcela výjimečně. Festival nabízí její nové nastudování, které toto dílo rehabilituje v její strhující zpěvnosti a instrumentační ojedinělosti.

Festival se koná za finanční podpory Arcibiskupství, Olomouckého kraje, statutárního města Olomouc a Ministerstva kultury České republiky.

www.podzimni-festival.cz

Poznámky:

  • Koncerty začínají vždy v 19.00 hodin
  • prodej vstupenek z důvodu rekonstrukce od 11.9 – 17.9. v podloubí radnice zastaven
  • vstupenky budou k zakoupení od 18.9. v náhradním stánku na náměstí
  • vstupenky je možné zakoupit na www.podzimni-festival.cz nebo před koncerty v místě jejich konání
  • ke koncertu 11.10. v Hejčíně vypraven v 18.15.od Červeného kostela na tř. Svobody autobus zdarma tam i zpět

| Poslední úprava: 13. září 2017 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu