Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Budoucnost náměstí Republiky? Diskuze potvrdila, že jde o mimořádně významnou lokalitu

Budoucnost náměstí Republiky? Diskuze potvrdila, že jde o mimořádně významnou lokalitu

Budoucnost náměstí Republiky? Diskuze potvrdila, že jde o mimořádně významnou lokalitu

11. července 2017 (út)

Jedním z velmi významných veřejných prostranství v Olomouci je náměstí Republiky, Biskupské náměstí a přilehlé ulice. Město Olomouc připravuje studii, která určí budoucnost těchto veřejných prostranství.

„Vzhledem k tomu, o jak významnou lokalitu se jedná, zapojuje město od počátku do příprav studie těchto veřejných prostranství i další instituce a také všechny zájemce z řad veřejnosti,“ vysvětlil primátor Antonín Staněk. Projednávání s dotčenými institucemi a veřejností má za sebou úvodní kapitoly.

Na začátku června se konalo jednání s dotčenými organizacemi a s obyvateli daného území, koncem června se pak odehrála veřejná diskuze se všemi dalšími zájemci. „Z diskuzí vyplynulo několik zřejmých a důležitých poznatků, které souvisí jak s přítomností Arcibiskupství a Univerzity Palackého v této části města, tak například i s komunikační funkcí oblasti a s nevyužitým potenciálem lokality,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec. V diskuzích zazněly například výzvy ke snížení rychlosti aut, úplnému zákazu vjezdu do části lokality nebo většímu využití barokní budovy vojenského archivu.

Pro zúčastněnou veřejnost jsou nejdůležitější následující hodnoty:

 • pro území je významná trasa ve směru z města k univerzitě a univerzitnímu kampusu;
 • rezidenti zde oživují místo, jejich majetky jsou pro lokalitu stabilizujícím prvkem;
 • vojenský archiv může být významným prvkem v území, zatím to je nevyužitá příležitost;
 • prostupnost území ulicí Křížkovského (schodiště) do Bezručových sadů;
 • potenciální, zatím skrytou, hodnotou je nádvoří Hanáckých kasáren.

Naopak negativa a problémy, které nejvíc zaznívala, byla:

 • na náměstí Republiky je nedůstojně řešené okolí kašny – je zde parkoviště;
 • náměstí Republiky není pobytová plocha, lidé tudy většinou jen procházejí;
 • v lokalitě je přítomna diecézní charita, která přitahuje lidi bez domova a nepřizpůsobivé občany (zejména na Biskupském náměstí se koncentrují podnapilí lidé ohrožující okolí);
 • Biskupské náměstí má nepřehledný parter (zeleň, kontejnery, auta).

Mezi nejčastěji zmiňované nové aktivity a příležitosti lokality byla:

 • bylo by vhodné zcela zamezit přístupu autům v ulicích Křížkovského, Wurmova a Akademická a tento prostor využít pro pěší;
 • rozdělit území podle typu dopravní obslužnosti, podle míry přístupnosti automobilů (někde i zakázat);
 • oživit parter budov;
 • aktivity konané na Dolním a Horním náměstí (koncerty, trhy) přenést i na náměstí Republiky.

Do debaty o podobě tohoto území se ale mohl zapojit i ten, kdo na veřejném projednání nebyl osobně přítomen. Na webových stránkách města byla do 10. července k dispozici anketa, jejíž výsledky budou rovněž zohledněny. Nyní budou analýzy uzavřeny a zhodnoceny a rozběhne se fáze zpracování konceptů studie ve variantách. K nim se bude moci veřejnost znovu vyjádřit v průběhu září.

| Poslední úprava: 11. července 2017 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu