Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Marie Terezie do Olomouce jezdila ráda. Archivy vydávají další svědectví

Marie Terezie do Olomouce jezdila ráda. Archivy vydávají další svědectví

Marie Terezie do Olomouce jezdila ráda. Archivy vydávají další svědectví

31. května 2017 (st)

Cesta pro radost neboli Lustraiss, tak se jmenovala cesta, při níž Marie Terezie navštívila v roce 1748 Olomouc. Pro jejího manžela Františka Štěpána Lotrinského to byla už druhá návštěva Olomouce, o tři roky dříve se zde totiž setkal s polským králem Augustem III. V roce 1754 pak Marie Terezie i s manželem dorazila do Olomouce znovu, protože ji zajímal stav olomoucké pevnosti a chtěla být přítomna vysvěcení Sloupu Nejsvětější Trojice.

Na speciální stránce, věnované olomouckých archiváliím, byly nyní zveřejněny velmi zajímavé dokumenty, které ilustrují průběh státních návštěv a jednání v Olomouci v průběhu 40. a 50 let 17. století. Čtenář se dozví, jak probíhalo diplomaticky důležité setkání manžela Marie Terezie Františka Lotrinského s polským králem, který chtěl habsburské panovnici pomoct v obranném boji proti agresivnímu pruskému králi, dočte se z dobových zápisníků i to, co která princezna snídala a jak bylo panstvo v Olomouci ubytováno či oblečeno. Další dokumenty i ilustrace ukazují inspekční návštěvu z roku 1748, kdy energická panovnice kontrolovala výstavbu bastionové pevnosti. Dozvídáme se, že při každé návštěvě města Marie Terezie zavítala k hrobu mučedníka Jana Sarkandera, který se nacházel u dnes již neexistujícího kostela Panny Marie na Předhradí, a další zajímavosti. Mezi dokumenty je i část libreta opery Ignáce Plumlovského, napsané přímo pro návštěvu Marie Terezie na Klášterním Hradisku.

S kladným vztahem Marie Terezie k Olomouci a s nynějším výročím 300 let od jejího narození souvisí i Tereziánské slavnosti při letošních Svátcích města Olomouce. Tereziánské slavnosti se konají v sobotu 3. června, v jejich rámci bude v Olomouci nejen Marie Terezie v podání herečky, ale i reálná potomkyně královny, arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská. Ta přijede do Olomouce v pátek 2. června, navštíví radnici, Honí náměstí, zavítá například i na Hradisko, kde je dodnes dochovaná ložnice Marie Terezie. V sobotu může, stejně jako všichni návštěvníci slavností, vidět divadelní hru Střevíc Marie Terezie, koncert a barokní ohňostroj.

Novou kapitolu najdete na adrese https://archivy.olomouc.eu/archivy/21155

Archivní web zobrazuje v digitalizované podobě vzácné archiválie se vztahem k městu Olomouci. Na adrese https://archivy.olomouc.eu je v tuto chvíli už čtrnáct kapitol, věnovaných nejstarším listinám, například svolení krále Přemysla Otakara II. se stavbou radnice, i kuriozitám, jako byla třeba kauza vraha a gangstera Martina Leciána. U latinských a německých dokumentů jsou přepisy do českého jazyka. Badatel zde najde i odkazy na archivy, kde originály dokumentů jsou. Nejstarší dokumenty se týkají založení biskupství v roce 1063, nejmladší poválečných návštěv prezidenta Edvarda Beneše a ministra zahraničí Jana Masaryka.

| Poslední úprava: 31. května 2017 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu