Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Strategický plán budou tvořit i sami Olomoučané « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Strategický plán budou tvořit i sami Olomoučané

Strategický plán budou tvořit i sami Olomoučané

Strategický plán budou tvořit i sami Olomoučané

30. listopadu 2016 (st)

Nový přehled strategických záměrů a plánů by měl určit další rozvoj Olomouce. Město v současnosti sice strategický plán má, vznikl ale v roce 2000, a aktualizován byl naposledy před devíti lety.

Nový dokument by měl co nejvíce zohledňovat skutečné potřeby a zájmy města. „Plán bude vznikat v úzké spolupráci odborníků, koaličních i opozičních politiků a olomoucké veřejnosti,“ zdůraznil náměstek primátora Aleš Jakubec.

V současnosti je už vybrán zpracovatel nového koncepčního dokumentu. Tímto externím zpracovatelem bude společnost MEPCO, s.r.o.. Na zpracování strategického plánu se bude současně podílet také Univerzita Palackého, a to ve formě realizace dotazníkového šetření mezi obyvateli města a tvorbou takzvaných pocitových map. V obou případech, při dotazníkovém šetření i tvorbě pocitových map, bude osloveno vždy nejméně tisíc respondentů. Právě takto získaná data by měla mít vysokou vypovídací hodnotu a umožní připravit takovou analýzu stávající podoby a potřeb města, která se dotkne skutečně významných prvků, důležitých pro obyvatele města.

Příprava strategického plánu je rozdělena do tří etap, přičemž hotový by měl být do začátku roku 2018. Po první, analytické části bude následovat část návrhová, která stanoví, jak vybrané problémy řešit a jak cíle plánu naplňovat. Finální etapou je implementační část, která bude jednotlivé části strategického plánu naplňovat v konkrétních investičních záměrech města a bude korespondovat s rozpočtem města na příslušný rok. „Vznikne zásobník projektových záměrů na celé plánovací období a každý rok z něho bude vybráno několik aktivit ve formě takzvaného akčního plánu, který už by měl být zohledněn v rozpočtu města,“ vysvětlil Aleš Jakubec. „Jde o to, že tento dokument skutečně nemá skončit v šuplíku, ale musí být postupně realizován.“

Další z klíčových vlastností nového strategického plánu je jeho propojenost se skutečnými přáními občanů. Vznik plánu od počátku provázejí besedy s občany i s odborníky, do pracovních skupin budou zapojeni úředníci, odborníci, politici z koalice i z opozičních stran. Připravena budou také veřejná projednávání, během kterých budou moci občané prezentovat své názory, podněty a připomínky.

Co je strategický plán?

Strategický plán je základním střednědobým koncepčním rozvojovým dokumentem, podle kterého by se měly řídit procesy plánování sociálně-ekonomického rozvoje území města. V tomto dokumentu bude mj. definována vize rozvoje města, představující dlouhodobý obraz o budoucnosti města. Plán bude formulovat základní směr rozvoje města a popisovat stav, jehož by mělo být dosaženo v horizontu až dvaceti let. Na jejím vzniku se mají podílet nejen významní aktéři rozvoje města i zájemci z řad občanů.

Pocitová mapa Olomouce

Zapojte se do tvorby nového Strategického plánu rozvoje města Olomouce (pro období 2017–2023) a vyjádřete své názory na daná témata s vazbou na konkrétní městskou lokalitu. Tím, že zaznačíte do mapy bod/linii/plochu, označíte dané místo pocitem, které ve vás vyvolává. U každého tématu můžete zvolit maximálně 5 prvků a k nim navíc přidat vlastní komentář. Stejně tak můžete kteroukoliv z otázek přeskočit.

Mapu lze ovládat pomocí myši následovně:

  • rolovací kolečko slouží k přiblížení/oddálení mapy,
  • přidržením levého tlačítka můžete posouvat mapu,
  • po zvolením tématu v pravé části mapy můžete klikat v mapě a tím označovat místa pocitem, který ve Vás vyvolává.

Mapu zpracovává Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci se statutárním městem Olomouc.

| Poslední úprava: 30. listopadu 2016 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu