Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Plán odpadového hospodářství statutárního města Olomouce

Plán odpadového hospodářství statutárního města Olomouce

Plán odpadového hospodářství statutárního města Olomouce

26. září 2016 (po)

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo 3. února 2016 Plán odpadového hospodářství kraje. Statutární město Olomouc musí, jako ostatní větší původci odpadů, kteří vyprodukují více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu, do jednoho roku zpracovat svůj plán odpadového hospodářství.

Plán odpadového hospodářství statutárního města Olomouce je plánovací dokument pro odpadové hospodářství města, vycházející z priorit předcházení vzniku odpadů, omezovaní jejich množství a nebezpečných vlastností, zvyšování materiálového a energetického využívání odpadů a optimalizace nakládání s odpady. Plán je zpracován na období 2017 až 2023.

Zpracovatelem plánu odpadového hospodářství je společnost FITE, a.s. Návrh jednotlivých částí plánu byl průběžně hodnocen pracovní skupinou, která byla jmenována Radou města Olomouce.

Příprava plánu předpokládá samozřejmě také aktivní spoluúčast olomoucké veřejnosti. Tento dokument musí být nejen v souladu se zákonem, ale měl by být také akceptovatelný pro občany města. Proto vítáme názory, podněty a argumenty občanů, týkající se všech oblastí nakládání s komunálními odpady. Své připomínky a náměty k dokumentu, který je zveřejněn na webových stránkách města na adrese www.olomouc.eu, můžete v termínu do 27.10.2016 adresovat zpracovateli plánu odpadového hospodářství nebo na odbor životního prostředí na následující adresy:

FITE a.s., Výstavní 2224/8, Mariánské Hory,709 00 Ostrava, Ing.Radim Kovařík, Ph.D., e-mail : [email protected], mobil: 736 627 838

a

Odbor životního prostředí magistrátu, oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 10, Olomouc, tel.: 588 488 335, e-mail: [email protected]

Příloha:

| Poslední úprava: 26. září 2016 (po)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu