Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Bioodpad mohou nově třídit i na sídlištích

Bioodpad mohou nově třídit i na sídlištích

Bioodpad mohou nově třídit i na sídlištích

21. srpna 2015 (pá)

Od srpna mohou třídit bioodpad nejen majitelé rodinných domů, ale také obyvatelé vybraných sídlišť a bytových domů. Jestliže se pilotní projekt osvědčí a kvalita vytříděného bioodpadu bude odpovídat požadavkům kompostárny, počítá radnice do budoucna s rozšířením počtu kontejnerů do dalších lokalit města.

INFO

Do biokontejneru patří:

Tráva, listí, piliny, zbytky rostlin, shrabky ze záhonů, zemina z květináče, odpad z řezu keřů i stromů, zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce, skořápky z vajec, jen omezeně zbytky jídel (nikdy tekuté).

Do biokontejneru nepatří:

Tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady.

(Tyto informace jsou rovněž uvedeny na nálepkách umístěných přímo na biokontejnerech.)

„Na základě nové legislativní úpravy v oblasti odpadového hospodářství připravilo město Olomouc ve spolupráci s technickými službami pilotní projekt třídění bioodpadu do speciálních kontejnerů hnědé barvy o objemu 660 litrů, které byly v průběhu srpna rozmístěny do vybraných lokalit města Olomouce. Jedná se o lokality s převládající bytovou zástavbou, kde občané v minulosti projevili zájem o možnost třídění bioodpadu,“ přiblížila vedoucí odpadového hospodářství magistrátu Jana Matzenauerová.

Upozornila, aby občané do hnědých kontejnerů odkládali jen níže uvedené druhy bioodpadu rostlinného původu. „Bioodpad je potřeba do kontejnerů volně vysypat, nelze jej odkládat v igelitových sáčcích nebo pytlích. Důvodem jsou požadavky smluvní kompostárny, která následně zajišťuje zpracování sesbíraného bioodpadu. Ten totiž není možné dále dotřiďovat, a je proto potřeba dodržet maximální čistotu vytříděného materiálu,“ dodala.

Návrhy na další umístění biokontejnerů mohou zájemci zasílat na Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 10 – Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: [email protected].

Městská část Stanoviště
Hejčín Jarmily Glazarové 9-9j
Nedvězí Rybniční 4a
Neředín gen. Píky 8
Nová Ulice Mozartova x Na Vozovce
Nová Ulice Okružní 7
Nová Ulice Balcárkova (zahrádkářská kolonie – 2ks)
Nové Sady Družební 2-2F (komplex bytových domů „U Kapličky“)
Kischova 3 (za parkovištěm)
Povel V Křovinách 6

| Poslední úprava: 21. srpna 2015 (pá)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu