Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Jak řeší strážníci případy „drobných“ krádeží

Jak řeší strážníci případy „drobných“ krádeží

26. května 2005 (čt)

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Při plnění tohoto úkolu strážníci mimo jiné přispívají k ochraně osob a majetku. V rámci ochrany majetku strážníci řeší i takzvané „drobné“ krádeže. Jedná se o případy, kdy pachatel odcizí zboží v hodnotě do 5.000,- Kč.

V těchto případech strážník po zjištění skutečného stavu věci, skutečností důležitých k odhalení přestupku a po zjištění totožnosti podezřelého z přestupku přestupek oznámí dle ust. § 58 odst. 1 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, příslušnému správnímu orgánu. V oznámení strážník uvede zejména, který přestupek ve skutku spatřuje, důkazní prostředky, které jsou mu známy a které prokazují, že jde o přestupek a že byl spáchán určitou osobou. Pachateli přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1 zákona o přestupcích může správní orgán uložit pokutu do 15.000,- Kč, mladistvému do 2.000,- Kč.

Při splnění podmínek uvedených v ust. § 84 odst. 1 zákona o přestupcích (přestupek je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit) může strážník tento přestupek vyřešit v blokovém řízení. Pokud strážník řeší přestupek v blokovém řízení, pak mu rovněž musí být známo, že přestupce nebyl v posledních třech letech za tento čin odsouzen nebo potrestán. V opačném případě se již nejedná o podezření z přestupku, ale o podezření ze spáchání trestného činu. Pokud tato informace není ověřena, nemůže strážník věc řešit v blokovém řízení. V blokovém řízení může strážník uložit pokutu do výše 1.000,- Kč, mladistvému do výše 500,- Kč.

Mimo výše uvedený případ se o podezření z trestného činu krádeže bude rovněž jednat, jestliže pachatel způsobí škodu 5.000,- Kč a vyšší, nebo se bezprostředně po činu pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí. Poslední uvedená skutková podstata tedy řeší případy, kdy pachatel po odcizení věci ve snaze si tuto ponechat např. fyzicky napadne prodavačku, pracovníka ochranky a podobně.

Osoba podezřelá z odcizení věci by se měla ve vlastním zájmu řídit pokyny personálu prodejny, případně pracovníka ochranky a setrvat na místě do příjezdu policie. Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí podle ust. § 76 odst. 2. zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. Tímto způsobem postupují i strážníci městské policie, kteří dle výše uvedeného ustanovení trestního řádu rovněž omezí pachatele na osobní svobodě a předají ho Policii České republiky současně s oznámením trestného činu.

Největší množství „drobných“ krádeží řeší naši strážníci v hypermarketech a obchodních centrech.

| Poslední úprava: 26. května 2005 (čt)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon