Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Ceny města za rok 2014 jsou rozdány, osobnostem poděkoval primátor a předseda vlády

Ceny města za rok 2014 jsou rozdány, osobnostem poděkoval primátor a předseda vlády

Ceny města za rok 2014 jsou rozdány, osobnostem poděkoval primátor a předseda vlády

22. května 2015 (pá)

Vědec a držitel ceny ministra školství Radek Zbořil, hudebník a skladatel Richard Pachman, malíř a teoretik výtvarného umění Jiří Hastík a představitelka ekumenické nadace Stiftung Haus der Action 365 Gerlinde Back.

Právě těmto laureátům v kategorii osobností Cen města Olomouce 2014 patřil květnový večer ve slavnostním sále olomouckého Klášterního Hradiska. Spolu s nimi se do síně slávy s Cenou za počin roku 2014 dostali ředitel Centra ekologických aktivit Sluňákov Michal Bartoš a profesor Univerzity Palackého Jan Vičar.

Ceremoniál udílení Cen města se nesl ve slavnostní atmosféře prostoru Klášterního Hradiska, kterou okusil v rámci své návštěvy Olomouce i předseda vlády Bohuslav Sobotka. „Je pro mě potěšením, že mohu z tohoto místa, které je spojeno s historií naší země, poděkovat těm, jež se zasloužili o rozvoj Olomouce o její slávu, nebo udělali něco konkrétního pro ostatní. Děkuji za příležitost být tady dnes s vámi,“ řekl v úvodu slavnostního večera premiér Bohuslav Sobotka.

„Setkáváme se zde proto, abychom vzdali hold a čest osobnostem Olomouce, lidem, kterým za jejich mimořádné činy patří vavřínový věnec slávy. Udílení bronzových soch laureátům je projevem uznání, projevem díků a úcty lidem, kteří něco umí a svůj um si nenechávají pro sebe,“ uvedl primátor města Antonín Staněk. „Cením si toho, že jsou ochotni um rozdávat. Vážím si toho zvlášť v kontextu dnešní konfrontační a negativní atmosféry, v níž žijeme,“ vyzdvihl primátor.

Kategoriemi pro letošní čtrnáctý ročník udělení Cen města byly Věda a výzkum, Kultura, Sport a Jiné. Z celkem dvaadvaceti návrhů na udělení Ceny města a čtyř návrhů na Cenu za počin roku vybírala speciální pracovní skupina a po ní také radní města.

Medailony oceněných osobností

Cena města Olomouce za rok 2014

Gerlinde Back | jiné | za výrazné a dlouholeté aktivity ve prospěch Olomouce a Olomoučanů
Vedoucí představitelka ekumenické nadace Stiftung Haus der Action 365 ve Frankfurtu nad Mohanem brzy po revoluci navázala kontakty s Olomoucí, které pak v dalších desetiletích rozvíjela. Iniciační a organizační aktivity, podložené i velkorysou finanční podporou přinesly mnoho záslužného ve prospěch Olomouce, jejích obyvatel a zvláště pak studentům. Mezi nejvýznamnější patří každoroční bezplatný pobyt 15 studentů Pedagogické fakulty UP na letní škole ve Frankfurtu nad Mohanem, na níž paní Back sama vedla a stále vede řadu seminářů.
Zvláštní ocenění si pak zaslouží okamžitá finanční pomoc olomouckým rodinám postiženým povodní. Paní Gerlinde Back je nominována za výrazné a dlouholeté aktivity ve prospěch Olomouce a Olomoučanů.

PhDr. Jiří Hastík | kultura
PhDr. Jiří Hastík, malíř, grafik, teoretik výtvarného umění, který se výraznou měrou podílel na vzniku unikátních knižních publikací, mapujících vývoj olomoucké výtvarné kultury od začátku 19. století do současnosti. Autor více než 500 odborných textů z oblasti současného výtvarného umění, svou více než čtyřicetiletou kurátorskou činností významně přispěl ke zviditelnění olomoucké výtvarné scény nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí.
V roce 1989 stál u zrodu Unie výtvarného umění Olomoucka (UVUO). V rámci UVUO se podílel na uspořádání více než 300 spolkových a individuálních výstav v Olomouci, České republice, zemích evropské unie i zámoří. V roce 2015 se PhDr. Jiří Hastík dožívá 70 let.

Richard Pachman | kultura
Hudebník Richard Pachman se narodil 27. 4. 1966 v Olomouci. Hudební vzdělání získal na LŠU Olomouc, konzervatoři Jaroslava Ježka (obory kompozice a zpěv) dále pak výtvarné vzdělání na LŠU Olomouc. První písní šířenou v rozhlase byla skladba Pro Mozarta. Je autorem relaxačních a meditativních kazet Sebevědomí a Koncentrace. Autor hudby k muzikálu Babička, oratoriu Mistr Jan Hus. Napsal Liturgické texty duchovní hudby jako vzpomínku na Olomouc „Missa Olomoucenis“. Kromě hudby se věnuje aktivně i výtvarné činnosti. Vystavuje po celé republice, v minulých dvou letech mimo jiné také dvakrát v Olomouci. Více na www.pachman.cz

prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. | věda a výzkum
Od roku 2010, působí jako profesor na Univerzitě Palackého v Olomouci a jako generální ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), v Olomouci.
Je aktivním členem Rady podprogramů ALFA Technologické agentury České republiky. V roce 2011 obdržel cenu Ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky v oblasti výzkumu, experimentálního výzkumu a inovací. Je spoluautorem 6 národních/mezinárodních patentů a 4 užitných vzorů. Profesor Zbořil je autorem nebo spoluautorem více jak 250 vědeckých publikací a aktivně přispívá do mnoha zahraničních vědeckých časopisů a publikací.

Cena za počin roku 2014

Mgr. Michal Bartoš, PhD. a kolektiv zaměstnanců Sluňákova, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Projekt realizovaný s Agenturou ochrany přírody a krajiny, nazvaný návštěvnické centrum „Dům přírody Litovelského Pomoraví Sluňákov“.
Jedná se o unikátní galerii v přírodě a přírodní hřiště v Horce nad Moravou, která je vstupní bránou do CHKO Litovelské Pomoraví. Stavby a instalace jsou navržené s cílem podnítit návštěvníky ke smyslovému vnímání přírody a pomáhají kultivovat vztah k přírodě Litovelského Pomoraví. V areálu jsou realizované stavby podle návrhů Františka Skály, Miloše Šejna, Miloslava Pekara, Roberta Smolíka a Marcela Hubáčka.

prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. a kolektiv autorů
Monografie Jan Vičar a kol.: Hudba v Olomouci 1945 – 2013, Olomouc, Univerzita Palackého 2014
Jedná se o unikátní dílo vystihující historii hudební kultury v Olomouci od roku 1945 do současnosti. Vedle detailních historických výkladů obsahuje rozsáhlou ikonografii, jakož i muzikologické analýzy významných děl hudebních skladatelů spjatých s městem Olomoucí.

Fotografie:

| Poslední úprava: 22. května 2015 (pá)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon