Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Jak vyřešit problém se psími exkrementy? - dopisy čtenářů

Jak vyřešit problém se psími exkrementy? - dopisy čtenářů

26. srpna 2013 (po)

Dobrý den, obracím se na vás jako na měsíčník, který, jak doufám, si přečte aspoň každý první občan tohoto města, kterému záleží na tom, kde žije, a hlavně, jak se mu žije. A mohli by se nad tímto tématem zamyslet. Jde o to, že v našem městě je opravdu spoustu HOVEN (omluvte ten výraz)!!! Uvědomuji si, že stránka psích exkrementů má více stran pohledů.

VÝZVA

Vašich reakcí a podnětů si vážíme, zpětná vazba je pro nás důležitá. Pokud máte jakoukoli připomínku k článkům publikovaným v Radničních listech, nebo byste rádi navrhli téma vlastní, které bychom měli zpracovat, pište na adresu [email protected] nebo volejte na číslo 725 728 897.

Z toho prvního je člověk, který nemá psa a neustále musí dávat pozor, kam šlape, a co teprve děti? – jsem matka a neustále napomínání, dávej pozor, kam šlapeš!, nechoď tam, je tam hovínko!, a když už je nejhůř.....myslím, že nemusím rozvádět, jak je nepříjemné umývání boty právě od zmiňovaných hovínek či hoven. Řekněte mi, jak my k tomu přijdeme?

Z druhého pohledu je člověk, který je majitelem psa. Nemůžu nařknout všechny pejskaře, ale co si myslí ti, kteří nezvednou a neuklidí po svém miláčkovi exkrement? Však jsem zaplatil poplatek. Kdo je za tohle odpovědný? Kdo má povinnost to uklidit? Může za to dostat nějakou pokutu? Kolik dali strážníci pokut pejskařům? Napomenutí opravdu nepostačí.

A nakonec je tady strana třetí. Technické služby, které uvádějí na svých webových stránkách, že v rámci čištění města zajišťují likvidaci psích exkrementů vysáváním. Bydlím v Olomouci čtyři roky a nikdy jsem neviděla, pokud tedy budu mluvit za sídliště na Nových Sadech a Povel, kde se pohybuji nejvíc, žádné vysavače. Která místa ve městě považují technické služby za čištění města? Je nějaká mapa košů na psí exkrementy? Je dostatek těchto košů?

Prosím Vás o uveřejnění tohoto tématu a upozornění na tento problém, ne jenom kvůli mně samotné, ale kvůli občanům Olomouce.

Renata Krištofová

Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí MmOl:

Majitel psa musí zajistit, aby jeho čtyřnohý miláček neobtěžoval a neohrožoval své okolí a musí po něm také venku uklízet exkrementy. Péče o psa je odpovědnost a závazek. V Olomouci jsou rozmístěny koše na psí exkrementy se zásobníky a sáčky. Jde o celokovové koše odolnější vandalům a s krytým zásobníkem sáčků. Na odstranění psích výkalů jsou používány i mobilní vysavače. I tato „péče“ stojí statisíce a náklady stále rostou, čistota města, to jsou miliony korun! V souladu se schváleným rozpočtem děláme opravdu vše, co je v našich silách. Rozmístění košů na psí exkrementy v Olomouci řeší odbor životního prostředí ve spolupráci s komisemi místních částí a Technickými službami města Olomouce. Do košů naprosto pravidelně sáčky doplňujeme. Navíc každému doma po větším nákupu v obchodě běžně nějaké ty vhodné sáčky zbudou a je možné je takto znovu použít. Spotřeba sáčků neustále roste, ale i přičiněním těch, kteří je kradou. Není však v silách úředníků ani policistů koše a sáčky hlídat.

Magda Václavíková, tisková mluvčí MP Olomouc:

Povinnost uklidit po svém psu má jednoznačně jeho majitel nebo osoba, která psa doprovází. V případě, že tak neučiní, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku dle §47/1d zákona 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění: Přestupku se dopustí ten, kdo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Za tento přestupek strážník může uložit pokutu v blokovém řízení do výše 1000 Kč. V případě projednání výše uvedeného přestupku ve správním řízení výše pokuty udělená správním orgánem činí až 20.000 Kč.

Strážníci Městské policie Olomouc v loňském roce řešili 6 přestupků proti veřejnému pořádku, kdy osoba doprovázející psa zanedbala povinnost úklidu po svém psu. Výše uložených pokut celkem činila 1500 Kč. V této souvislosti je třeba uvést, že strážníci svou službu vykonávají výlučně v jednotném stejnokroji (uniformách), tedy jen mizivé množství lidí v přítomnosti strážníků po svém psu neuklidí. Zde je prostor pro občany, kteří bývají často svědky nežádoucího jednání majitelů psů, kteří po svém psu jeho exkrementy neuklízí. Mají kdykoliv možnost přivolat strážníky a svým svědectvím protiprávní jednání majitele psa potvrdit na místě, popřípadě při projednávání před správním orgánem. Bez spolupráce s veřejností se strážníci při řešení tohoto neakceptovatelného jednání některých majitelů psů neobejdou.

Za strážníky Městské policie Olomouc mohu uvést, že povinnosti majitelů psů strážníci v žádném případě neberou na lehkou váhu. Svědčí o tom i počet přestupků řešených v souvislosti s porušením obecně závazné vyhlášky upravující volný pohyb psů. Strážníci v loňském roce řešili celkem 1068 přestupků, domluvou vyřešili 940 přestupků a v blokovém řízení celková výše uložených pokut činila 73.700 Kč. K sankčnímu řešení přestupku dochází především v případech opakovaného protiprávního jednání nebo v případě velmi závažného možného rizika (malé děti a pobíhající psi bez náhubku).

Antonín Zívala, vedoucí provozovny místních komunikací a čištění, TSMO:

TSMO mají k dispozici dvě motorové čtyřkolky opatřené vysavači na psí exkrementy. Obsluha jednoho stroje sesbírá za pracovní směnu cca 30 kg psích exkrementů, ujede přitom 10 až 20 km denně podle toho, ve které části města se pohybuje. Prioritou je denní vysávání psích exkrementů ve středu města na dlážděných komunikacích (na rozloze ohraničené ulicemi Vídeňská, tř. Spojenců, Studentská, Dobrovského, 17. listopadu), dále v přednádražním prostoru včetně Nových Hodolan. Ostatní městské části, např. Holice, Slavonín, Nové Sady, Hejčín, Řepčín, Neředín, Nová Ulice, Povel, Lazce atd., jsou čištěny v intervalu jednou za dva týdny. Na čištění motorovým vysavačem jsou vyčleněny ze smlouvy zvlášť prostředky a ty jsou bohužel omezené.

V každé části města má osádka dle svých zkušeností vytipovaná místa, která jsou pravidelně znečišťována exkrementy ve větší míře. V ostatních místech musí exkrementy vyhledávat. Exkrementy jsou vysávány, či ručně sbírány především z chodníků, zpevněných ploch a vozovek, ze zelených ploch a pásů pouze v případě, že je posečená tráva a je tam s vysavačem možný přístup.

Počet odpadkových košů na psí exkrementy a jejich umístění stanovuje odbor životního prostředí magistrátu. V současné době je ve městě Olomouci rozmístěno 135 těchto košů. Měsíčně je prováděno v průměru 1900 výsypů a na koše jsou pravidelně instalovány sáčky na sběr psích exkrementů. Za měsíc je takto instalováno v průměru 100.000–120.000 těchto sáčků. Bohužel dochází velmi často k tomu, že jsou sáčky během velmi krátké doby zcizovány a ne všechny zřejmě slouží na sběr exkrementů z veřejných prostor. Mimo klasické odpadkové koše na psí exkrementy, kde jsou instalovány sáčky, se na pokyn odboru životního prostředí začaly instalovat cívky s odvíjecími sáčky na sloupy VO, zejména v oblasti Neředína.

Jako problém vidím nevyužívání sáčků jen pro úklid veřejných prostor, zcizování sáčků a neochotu některých obyvatel uklízet po svém pejskovi. Možným řešení by bylo vydávat sáčky přímo majitelům psů prostřednictvím magistrátu a případně zvýšit kontrolu znečišťování a následné sankcionování znečišťovatelů ze strany městské policie.

| Poslední úprava: 26. srpna 2013 (po)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu