Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Řidiče v Olomouci čeká uzavírka, kraj s městem na Dobrovského staví rondel

Řidiče v Olomouci čeká uzavírka, kraj s městem na Dobrovského staví rondel

Řidiče v Olomouci čeká uzavírka, kraj s městem na Dobrovského staví rondel

3. července 2012 (út)

Od neděle 8. července dojde k úplnému uzavření silničního provozu v olomouckých ulicích Studentská, Zámečnická, Dobrovského, Na Střelnici a Sokolská. Olomoucký kraj společně s městem zde začne stavět novou okružní křižovatku za necelých 33 milionů korun. Stavba potrvá do 8. listopadu letošního roku.

V době uzavírky budou autobusy jezdit po objízdné trase. Průchod stavbou pro pěší bude po celou dobu výstavby umožněn.

„Stavba je společnou investicí Olomouckého kraje a statutárního města Olomouce. Kraj za ni ze svého rozpočtu zaplatí přes 29 milionů korun. Město Olomouc přispěje zhruba 3,6 miliony,“ uvedl hejtman kraje Martin Tesařík.

Město využije probíhajících uzavírek a zrekonstruuje vodovod a kanalizaci ve Studentské ulici od křižovatky s Legionářskou ulicí po nový kruhový objezd. Akce s náklady přes 13 miliónů korun potrvá do září.

Olomoucký kraj spolu s městem Olomouc připravili v souvislosti s výstavbou okružní křižovatky ulic Dobrovského, Na Střelnici, Studentská a Zámečnická přehled dopravních omezení:

Objízdné trasy jsou rozděleny:

Pro všechna vozidla je objízdná trasa navržena z ul. Pasteurova – Sokolovská – Jablonského – Heydukova - Lazecká– Na Střelnici – Dolní Hejčínská – Ladova – Tomkova – Na Šibeníku – Litovelská – Palackého – Tř. Svobody.

Pro vozidla do 3,5 t je možné využít kratší trasu, vedenou z ul. Dobrovského – Dlouhá – Lazecká – Na Střelnici – Dolní Hejčínská – Ladova – Tomkova – Na Šibeníku – Litovelská – Palackého – Tř. Svobody. Omezení tonáže na této trase je způsobeno křižovatkou ulic Dlouhá a Lazecká, kde nejsou díky mostu na ul. Lazecká dostatečné šířkové poměry pro vyhýbání větších vozidel.

Pro autobusy: parkovištěm na ul. Dobrovského a po ulici Studentská budou projíždět autobusy IDSOK, proto dojde k omezení počtu parkovacích míst na 35 ze současných 65, tedy dojde k úbytku 30 parkovacích stání.

Od 8. 7. započne úplná uzavírka křižovatky se zajištěním průjezdu autobusů IDSOK do ul. Studentská v obou směrech.

Od 23. 7. bude provoz autobusů na ul. Studentská zjednosměrněn, současně se uzavře ulice U Husova sboru a jednosměrný provoz na této ulici se otočí. Vymístí se parkující vozidla v počtu cca 45. Navazující ulice U Stadionu zůstane obousměrná pro zajištění provozu parkovišť u krajského soudu a u státního archivu.

Veškeré spoje linky 890728 a spoje 301, 309, 19, 311 linky 890764 budou vedeny po objízdné trase: ze zastávky Olomouc, Na Střelnici přes parkoviště na ul. Dobrovského a po MK ul. Franklinova, Sokolská, Legionářská na Náměstí Hrdinů. V opačném směru z nám. Hrdinů na ul. Na Střelnici povede po ul. Legionářská, II/448 Studentská a po nové provizorní komunikaci spojující ul. Studentskou s ul. Na Střelnici na zastávku Olomouc, Na Střelnici.

Spoj 3 linky 890805 bude veden po II/448 ul. Studentská, dále po nové provizorní komunikaci spojující ul. Studentskou s ul. Na Střelnici na zastávku Olomouc, Na Střelnici. Dále dle udělené licence.

Spoj 34 linky 890805 bude veden ze zastávky Olomouc, Komenského po trase dle licence na zastávku Olomouc, Finanční úřad, dále po ul. Lazecká, Na Střelnici, přes parkoviště na ul. Dobrovského a po MK ul. Franklinova, Sokolská, Legionářská na Nám. Hrdinů. Dále po stávající trase.

Veškeré spoje linky 890763, ostatní spoje linky 890764 a veškeré spoje linky 890770 povedou ze zastávky Olomouc, Komenského po II/448 ul. Dobrovského a přes parkoviště na zastávku Olomouc Na Střelnici. Objízdná trasa je obousměrná.

U spoje 314 linky 890764 (odjezd ze zastávky Olomouc, aut. nádr. podchod v 7.37 hod.) bude zastávka Olomouc, Komenského nahrazena zastávkou Olomouc, Třída 17. listopadu a Olomouc, Náměstí Hrdinů zastávkou Olomouc, Tržnice plocha.

Uzavírka přímo neovlivní stavbu „Galerie Moritz“, ani následující rekonstrukci ul. 28. října a Mořického náměstí. Zásobování stavby přes ulice 8. května bude ve směru od náměstí Hrdinů vždy možné. Zásobování stavby Salmova paláce probíhá kontinuálně přes ul. Pavelčákovu a Horní náměstí beze změn, této stavby se uzavírka taktéž přímo nedotkne.

Velkoplošné opravy tř. Svobody budou přesunuty na měsíc listopad, aby nekolidovaly s objízdnou trasou.

Od 2. 7. – 30. 7. bude uzavřena ulice Opletalova, tato uzavírka je povolena, bude zde probíhat výměna NTL plynovodu tak, jako v ulici 8. května a ul. U Hradeb.

V ulicích Boleslavova a Na Struze bude omezen vjezd vozidel nad 3,5t.
V ulici Sokolská bude umožněn vjezd pro dopravní obsluhu, možnost parkování pro dopravní obsluhu a rezidenty zde bude zachována.
Ulice Zámečnická bude uzavřena cca 20 m od hranice stavby kruhového objezdu, na zbylé ploše bude umožněno parkování rezidentům a dopravní obsluze.
Výstrahy na všech hlavních příjezdových komunikacích (Pavlovická, Pražská, tř. Míru, Lazecká, Na Trati) budou umístěny s týdenním předstihem.
Počítá se s vypnutím světelného signalizačního zařízení na křižovatce „U Anči“ kvůli zvýšení kapacity průjezdu.
Na křižovatce ulic Dobrovského – Dlouhá bude změna přednosti v jízdě.
Na parkovišti podél ulice Studentská bude dočasně zrušeno cca 20 parkovacích míst.
Celkový úbytek parkovacích stání v ulicích Studentská, Dobrovského, Zámečnická, U Husova sboru se předpokládá cca 90 -100 míst.
Město Olomouc ve spolupráci s Olomouckým krajem nyní činí potřebné kroky k tomu, aby byl co největší počet parkovacích stání nahrazen v prostoru Staroměstských kasáren na soukromých pozemcích.

Ivo Heger
vedoucí tiskového oddělení
Krajský úřad Olomouckého kraje

Fotografie:

| Poslední úprava: 3. července 2012 (út)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu