Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Povodeň v dubnu 2006 den po dni

Povodeň v dubnu 2006 den po dni

2. května 2006 (út)

28. 3. 2006 úterý

V 16 hodin zasedá Povodňová komise města Olomouce, dosaženo I. stupně povodňové aktivity (SPA) v Olomouci (360 cm, vodočet Nové Sady).
Ve 22 hodin je na jednání povodňové komise města Olomouce vyhlášen II. SPA pro Olomouc (390 cm, vodočet Nové Sady).

29. 3. 2006 středa

V 8.30 jedná Povodňová komise města Olomouce. Je vyhlášen III. SPA pro Olomouc, (430 cm, vodočet Nové Sady).

30. 3. 2006 čtvrtek

Hladina Moravy dosáhla výše 440 – 476 cm, nárůst za den o 36 cm.
Na zasedání Povodňové komise města Olomouce je konstatováno, že dochází k nárůstu hladiny spodní vody. Je vyhlášeno doporučení k vyklizení sklepních prostor a suterénů v katastrech Chomoutov, Černovír, Nové Sady (Rokycanova, V Kotlině, Rooseveltova, Za Poštou, Českobratrská, Krakovská, Střední a Dolní Novosadská, Jeronýmova, Jakoubka ze Stříbra). Ne večerním zasedání je při-pravena případná evakuace Kojeneckého ústavu na Střední Novosadské.

31. 3. 2006 pátek

Hladina Moravy 476– 506 cm, nárůst za den o 30 cm.
V 9 hodin se začíná stavět ohrázování břehů řeky Moravy v Černovíře. Jednání Povodňové komise města Olomouce se účastnil ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Proběhla evakuace 42 dětí z Kojeneckého ústavu. V 18 hodin začíná povodňová komise připravovat případnou evakuaci lokalit Černovír, Chomoutov. Ve 22 hodin vyhlásil hejtman Olomouckého kraje stav nebezpečí na území kraje. Ve 22.30 hodin je rozhodnuto o vyhlášení evakuace za použití sirén a megafonů hlídek městské policie.

1. 4. 2006 sobota

Hladina Moravy 506 – 527 cm, nárůst za den 21 cm.
V 1.00 hodinu ráno je vyhlášena a zahájena evakuace v katastru Chomoutov, Černovír. Do evakuačního střediska na Tererově náměstí se evakuovalo 64 osob. Do lokalit jsou přistaveny evakuační autobusy DPMO. V průběhu dne se zúčastnil jednání krizového štábu premiér vlády Paroubek a navštívil Chomoutov. Odborníci předpovídají zaplavení do výšky dvacetileté vody. V 18 hodin je rozhodnuto o evakuaci občanů z ulic Střední Novosadská, Dolní Novosadská, U Rybářských stavů a Rooseveltova 118 a o opakované evakuaci občanů z katastru Chomoutov, Černovír. Ve 23 hodin doporučuje krizový štáb vzhledem ke vzlínaní spodní vody přes městskou kanalizaci občanům z Lazců, Letné, Černé cesty a Klášterního Hradiska, aby přemístili své automobily na výše položená místa.

2. 4. 2006 neděle

Hladina Moravy 527– 534 cm (nárůst o 7 cm) v 4:30 hod = kulminace, poté pokles na 526 (cm pokles o 8 cm).
Kolem 1.00 hodiny dochází k protržení hráze v Horce nad Moravou a protipovodňových vaků ve vybudované hrázi v Černovíře. V 1.45 hodin je na jednání krizového štábu rozhodnuto o vyhlášení evakuace v katastru Chomoutov, Černovír, Lazce, Klášterní Hradisko, Letná. Ve 4.30 je na Moravě dosaženo maximálního stavu – Nové Sady 534 cm. V 10 hodin je potvrzena platnost evakuace a je vydána další výzva občanům na základě dalšího možného rozlivu v katastru Lazce, Letná, Černá cesta. Pokračují práce na zacelení protržené hráze v Horce. V 19 hodin je na jednání krizového štábu rozhodnuto a zrušení evakuace v katastru Chomoutov, Lazce, Klášterní Hradisko, Letná, ulice Střední a Dolní Novosadská, U Rybářských stavů a Rooseveltova 118. V lokalitě Černá cesta vyvěrá voda z kanalizace a občané jsou znovu pomocí megafonů MP vyzváni k odvozu automobilů z této lokality. Ve 24 hodin byl vládou ČR vyhlášen stav nouze.

3. 4. 2006 pondělí

Hladina 526 – 494 cm, pokles za den o 32 cm.
Magistrát města Olomouce ruší úřední den. Nadále dochází k mírnému poklesu hladiny Moravy. Hráz v Horce je stabilizovaná a ostatní hráze pod pravidelnou kontrolou hlídek. Postupně jsou obnovovány dodávky proudu a tepla v postižených oblastech. V 19 hodin je zrušen příkaz k evakuaci z Černovíra.

4. 4. 2006 úterý

Hladina 494 – 464 cm, pokles za den o 30 cm.
Stále ještě trvá III. SPA, přesto probíhá odčerpávání lagun z ulic prostřednictvím Hasičského záchranného sboru a dobrovolných hasičů. Po odčerpávání vody zahajují Technické služby města Olomouce čištění komunikací v posti-žených oblastech. Je zatopen parovod v katastru Klášterní Hradisko – lokalita je bez dodávek tepla a teplé vody.

5. 4. 2006 středa

Hladina 464– 437 cm, pokles za den o 27 cm.
Magistrát města Olomouce již funguje řádným úředním dnem. Probíhá odčerpávání vody z ulic a jejich postupné čištění. Je zahájen provoz detašovaných pracovišť na ZŠ Petřkova v Černovíře a v sídle KMČ v Chomoutově. Zde jsou vydávána potvrzení o zaplavení, sociální dávky apod. Pokračují sanační práce na hrázi v Černovíře, stále se čerpá voda v Chomoutově. Je obnovena dodávka tepla v lokalitě Černá Cesta.

6. 4. 2006 čtvrtek

Hladina 437–400cm, pokles za den o 37 cm.
Je odvolán III. SPA pro Olomouc a hladina nadále klesá. Pokračuje se v odčerpávání vody a sanací hráze v Černovíře. Fungují služby pro občany – půjčování vysoušečů, potvrzení o zaplavení apod. V Černovíře je zprůjezdněna ulice Hlušovická.

7. 4. 2006 pátek

Hladina 400 cm, pokles k 18 hodině o 39 cm.
V 6 hodin je odvolán II. SPA. Hladina řeky Moravy postupně poklesá pod úroveň I. SPA na celém území Olomouce. Premiér Paroubek se setkává s pracovníky krizového štábu.

8. 4. 2006 sobota

Hladina vody 349– 315 cm, pokles za den o 34 cm.
Dosud bylo průběžně vydáno 150 vysoušečů. Je rozhodnuto o svozu a soustředění protipovodňových pytlů v Černovíře, pokračuje odvoz povodňového odpadu v zaplavených lokalitách.

9. 4. 2006 neděle

Hladina vody 315–301 cm, pokles za den o 14 cm.

10. 4. 2006 pondělí
Hladina vody 301– 295 cm, pokles za den o 6 cm.

Krizový štáb končí svou činnost. Je ukončena činnost všech pracovních skupin, další požadavky vyřizuje odbor ochrany.

S využitím materiálů odboru ochrany magistrátu
zpracoval Martin Hála, tiskový mluvčí

| Poslední úprava: 2. května 2006 (út)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu