Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Jak zabránit sociálnímu vyloučení?

Jak zabránit sociálnímu vyloučení?

29. září 2011 (čt)

Už tři čtvrtě roku realizuje občanské sdružení Podané ruce projekt Vytvoření a podpora Lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70. Cílem je vytvoření funkční sítě sociálních a navazujících služeb pro osoby z dané lokality, a to propojením spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli těchto služeb.

Hledá takové řešení, aby nedocházelo k opakovanému posilování sociálního vyloučení občanů a aby se nabízené služby nepřekrývaly. Projekt je zaměřen zejména na lokality Přichystalova 70 a Holická 51.

V první fázi projektu proběhlo několik náročných výzkumů, které zjišťovaly, zda poskytované služby vhodně reagují na potřeby obyvatel žijících v daných lokalitách a míru spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli služeb. Na základě těchto analýz vznikla platforma členů Lokálního partnerství. Účastní se jí významní zástupci veřejné správy z oblasti sociálních služeb, školství, prevence kriminality a bezpečnosti.

V sou.asne dob. pracuji v ramci platformy dv. pracovni skupiny: pracovni skupina Bydleni, ktera formuluje jednozna.na kriteria pro p.id.leni m.stskych byt. tak, aby rodiny, ktere ..i dlouhodob. v lokalit., m.ly za jasn. stanovenych podminek mo.nost ziskat m.stsky byt. Pracovni skupina Komunitni prace p.ipravuje aktivity pro praci s komunitou v dane lokalit.. V pr.b.hu podzimu za.nou pracovat dal.i dv. pracovni skupiny: skupina Vzd.lavani a skupina Zam.stnanost.

Partnery projektu jsou statutární město Olomouc, Charita Olomouc a Člověk v tísni. Výzkum prováděla firma SocioFactor.

| Poslední úprava: 29. září 2011 (čt)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon