Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Dotace « Úřad online

Sociální sítě

Úřad online » Dotace

Kontakt

Pro informace jak vyplňovat žádost pro určitý dotační program kontaktujte administrátora na věcně příslušném odboru. Kontakt se zobrazí po výběru dotačního programu v horní části formuláře.

V případě technických problémů s formulářem kontaktujte webmastera.

Přehled poskytnutých
dotací v roce 2014

Kontakt

Pro informace jak vyplňovat žádost pro určitý dotační program kontaktujte administrátora na věcně příslušném odboru. Kontakt se zobrazí po výběru dotačního programu v horní části formuláře.

V případě technických problémů s formulářem kontaktujte webmastera.

Přehled poskytnutých
dotací v roce 2014

Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce

Statutární město Olomouc poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený, zpravidla veřejně prospěšný, účel. Tento účel může být stanoven v programu vyhlášeném Radou města Olomouce, nebo v případě individuální žádosti přímo žadatelem.

Vyhlášené dotační programy

Dotace v oblasti kultury
Individuální dotace za oddělení kultury | kontakt: Radim Schubert od 7. 12. 2015 do vyčerpání fin. prostředků
Dotace v oblasti cestovního ruchu
Individuální dotace za oddělení cestovního ruchu | kontakt: Mgr. Karin Vykydalová, Ing. Lucie Bartovská od 7. 12. 2015 do vyčerpání fin. prostředků
Ochrana obyvatel
Informace a podmínky | kontakt: Ing. Aleš Vysloužil
od 7. 12. 2015 do 31. 10. 2016 (včetně)
Dotace v oblasti školství
Individuální dotace za oblast školství | kontakt: Iveta Palkovičová od 7. 12. 2015 do vyčerpání fin. prostředků
Dotace v oblasti propagace města Olomouce prostřednictvím významných aktivit
kontakt: Martin Hála
Významné aktivity s regionálním dopadem od 18. 1. 2016 do 1. 11. 2016 (včetně)
Individuální dotace
kontakt: Martin Hála
Individuální dotace odboru kancelář primátora od 18. 1. 2016 do vyčerpání fin. prostředků

Individuální dotace

Dotace, která řeší potřebu konkrétního subjektu – žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl.

 

Pro řádné přijetí žádosti o dotaci je nutné žádost doručit některou z těchto tří možností:

  • písemně s podpisem žadatele, je-li fyzickou osobou, nebo osoby oprávněné za žadatele jednat, je-li žadatel právnickou osobou
  • podepsanou zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb na adresu podatelna@olomouc.eu
  • datovou schránkou ID: kazbzri

Jednotlivé žádosti posuzují nejprve odborné komise Rady města Olomouce a následně Rada města Olomouce, která rozhoduje o přidělení dotace do 50 tis. Kč v každém jednotlivém případě, žádost o vyšší dotaci předkládá k rozhodnutí Zastupitelstvu města Olomouce.

S úspěšným žadatelem uzavře statutární město Olomouc veřejnoprávní smlouvu, v níž budou sjednány bližší podmínky pro použití dotace. Neúspěšní nebo částečně úspěšní žadatelé mají nárok na sdělení s odůvodněním, proč jejich žádosti nebylo vyhověno, nebo bylo vyhověno pouze částečně. Uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč se zveřejňují na úřední desce Magistrátu města Olomouce.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00/19:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu