Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Program « Zasedání rady « Rada města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 14. 1. 2019

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO
Majetkoprávní záležitosti
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Veřejná zakázka č. 19002 - Protipovodňová opatření II. B etapa - související investice - zahájení, komise
Veřejná zakázka č. 19004 - Erenburgova - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí - zahájení, komise
ČOV - rekonstrukce kotelny - rozpočtová změna
Tramvajová trať II. etapa, Nové Sady - Povel, přeložka ČEZ
Arbesova - chodník - Smlouva o přeložce kabelu CETIN
Rozpočtové změny roku 2019
Bytové záležitosti
Bytové záležitosti DPS
Označení vlastníka
Zvláštní užívání komunikací
Povolení výjimky - pěší zóna
Bezplatná přeprava seniorů 65+ od 1. 7. 2019
Koordinátor PPO - příkazní smlouva
Petice "Stromy na Horním náměstí"
Multifunkční hala
HCO s.r.o. - úvod do problematiky, žádost
Horní náměstí - osvětlení
Dodatek č. 16-2019 ke Smlouvě k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu
Pracovní skupina cyklodoprava
Smlouva o poradenské činnosti - koordinátor přírodě blízkých protipovodňových opatření, přímé zadání
Aktualizace odpisových plánů roku 2018 u příspěvkových organizací (mimo školských subjektů)
Schválení návrhů střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na období 2020 - 2021
Změna platového předpisu u ředitelů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatele je statutární město Olomouc
Moravské divadlo Olomouc - souhlas s vyřazením majetku
Hřbitovy města Olomouce - souhlas zřizovatele k přijetí daru (hrobová zařízení)
Hřbitovy města Olomouce - úprava věcně usměrňované ceny za nájem pozemků pro hrobová místa
Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací - škol na rok 2019 a návrhy střednědobých výhledů příspěvkových organizací - škol na roky 2020 - 2021
Prezentace města Olomouce na veletrzích cestovního ruchu v roce 2019
Návrh plánu kontrolní činnosti na rok 2019
Kontrola dotace u MusicOlomouc, spolek poskytnuté v roce 2017
Kontrola hospodaření s majetkem a s fin. prostředky poskytnutými SMOl v r. 2017 u ZŠ tř. Spojenců 8
Lokalita Šantovka
Zastoupení SMOl v organizacích (asociacích, sdruženích, svazech apod.)
Komise protipovodňových opatření
Změny v KMČ
Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 2. zasedání ZMO konaného 14. 12. 2018
Rozhodnutí jediného akcionáře městských akciových společností
Organizační záležitosti
Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
Organizační záležitosti
Dodatek ke smlouvě o výpůjčce požárního automobilu

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu