Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Komise pro sociálně-právní ochranu dětí SMOl « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Komise pro sociálně-právní ochranu dětí SMOl

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí SMOl

Zvláštní orgán obce s rozšířenou působností zřízený podle § 38 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Členové komise

  • předsedkyně: Mgr. et Mgr. Andrea Kafková, vedoucí oddělení péče o rodinu a děti, odbor sociálních věcí MMOl
  • zástupce: Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí MMOl
  • Mgr. Simona Dohnalová, ředitelka Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
  • PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství MMOl
  • PhDr. Jarmila Fritscherová, manažerka prevence kriminality, odbor sociálních služeb MMOl
  • MUDr. Helena Losertová, praktická lékařka pro děti a dorost
  • plk. Mgr. Jiří Musil, MBA, vedoucí územního odboru Olomouc, Policie České republiky
  • PhDr. Naděje Podolská, vedoucí oddělení poradenství, Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Olomouci
  • Mgr. Květoslav Richter, oddělení sociální prevence, odbor sociálních věcí MMOl
  • Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu