Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Tiskové zprávy « Média

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

perex:

Krytý areál olomouckého plaveckého stadionu čekají v průběhu letošní letní sezóny velké změny. Za téměř 10 milionů korun projdou postupnou rekonstrukcí v průběhu léta šatny, hlavní vstup i vzduchotechnika v zázemí bazénu. Na podzim se k těmto velkým investicím přidá i výstavba nové tobogánové věže.


název článku:
perex:

Město Olomouc se po roce opět chystá slavit. Zatímco některé osvědčené varianty slavností najde veřejnost i v letošním ročníku, zcela poprvé bude na Svátcích města přítomna císařovna Marie Terezie.


perex:

V městském Centru Semafor se rozbíhá soutěž, její vítěz odjede z dopravního hřiště na super vybaveném dětském kole! První kvalifikační závod ze seriálu soutěže Specialized Grand Prix Semafor 2017 startuje ve čtvrtek 18. května.


název článku:
perex:

Letošní 17. ročník konference Odpady 21, která se pořádala tradičně v Ostravě, se letos přesunula poprvé do Olomouce. Důvodem změny je snaha o oživení a zatraktivnění programu konference a také rekcí na dlouhodobou a úspěšnou spolupráci se statutárním městem Olomouc, Technickými službami města Olomouce a Olomouckým krajem. Napříště se konference Odpady 21 bude pořádat každoročně střídavě v obou městech.


název článku:
perex:

Dvě nová pítka pro Olomouc, jedno pro Horní, druhé pro Dolní náměstí. Vytvoření bronzových odlitků hlavic pítek podle grafických a voskových modelů vytvořených Ivanem Theimerem nebo výběr zhotovitele pro samotné umístění pítka, to jsou kroky, které se budou v této souvislosti odehrávat v nejbližších měsících.


perex:

Úhrnným přebytkem ve výši cca 270 milionů korun skončilo hospodaření statutárního města Olomouce v roce 2016. Výsledky hospodaření města přezkoumala i auditorská společnost FSG Finaudit, s. r.o., která konstatovala, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na budoucí hospodaření statutárního města Olomouc. Ze závěrečného účtu vyplývá, že městu se podařilo uspořit na provozních výdajích i na cenách investičních akcí a přitom v dostatečné míře pokrýt veřejné potřeby, které zajišťuje.


název článku:
perex:

Radní města Olomouce dali zelenou investicím a opravám na plaveckém stadionu. Areál krytého bazénu se tak dočká rekonstrukce hlavního vstupu, šaten i vzduchotechniky. Kromě toho se může začít i s přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci bazénového tělesa a technických instalací.


název článku:
perex:

Město usiluje o získání dalšího titulu. Tentokrát má ambici zvítězit v soutěži Obec přátelská seniorům. Po úspěchu v roce 2015, kdy Olomouc získala titul Obec přátelská rodině, má nyní snahu uspět i v další kategorii soutěže vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí.


perex:

Ještě letos by se měl dočkat oprav památník osvobození Rudou armádou na okraji Čechových sadů v sousedství Havlíčkovy ulice.


perex:

Chcete ovlivnit budoucnost dopravy v Olomouci? V rámci tvorby Plánu udržitelné městské mobility města Olomouce to bude možné. Podnět či připomínku k podobě dopravy ve městě můžete podat v Informačním centru Olomouc nebo prostřednictvím webových stránek.


Stránky: {1, 2 , 3 , 4 , … , 179}      další »

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu